Revalidatie na operatie

Stel u valt en heeft uw heup gebroken. U wordt in het ziekenhuis geopereerd en wilt daarna natuurlijk zo snel mogelijk weer naar huis. Wij bieden u revalidatie, bijvoorbeeld op onze locatie Winkewijert, het Geriatrisch Revalidatie- en Herstelcentrum Oost-Veluwe. Tijdens dagactiviteiten, maar ook via individuele therapie werken we aan uw hersteldoelen. Voor de revalidatie staat uw zorgvraag centraal.

Herstelzorg

Geriatrische revalidatie- en herstelzorg, kortweg GRZ genoemd, volgt veelal na een opname in het ziekenhuis en/of vanuit de thuissituatie.
GRZ vindt plaats in een therapeutisch klimaat met in de praktijk bewezen zorg- en behandelprogramma’s. Revalideren vanuit het therapeutische klimaat houdt in dat alle betrokkenen, dus ook u en uw naasten/mantelzorgers samen werken aan het herstel. Dit staat altijd in het teken op terugkeer naar huis en/of aangepaste woonvorm.    

Vacatures
Contact