Organisatie

Zorggroep Apeldoorn en omstreken biedt deskundige zorg en behandeling. Van verpleging en verzorging tot geriatrische revalidatie, van crisisopname tot dagactiviteiten; bij ons vinden mensen de zorg die ze nodig hebben. Dat doen wij met toewijding en plezier, op een liefdevolle wijze. Bij cliënten thuis, in de buurt en, als dat niet meer kan, in één van onze 19 locaties.

Missie en visie

Bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken kunt u blijven wie u bent

Zorggroep Apeldoorn en omstreken staat dicht bij u. Ik blijf wie ik ben is de basis van ons handelen. Voor ons is uw leven zoals u wenst te leven het startpunt. Dat kan van alles betekenen: een fijne leefomgeving, in contact zijn met uw naasten, zingeving, zelf keuzes maken in dagritme, activiteiten en eten en drinken. Om geheel uzelf te kunnen zijn. 


Ik blijf wie ik ben geldt ook voor jou als medewerker en vrijwilliger. Je doet uitdagend en zinvol werk dat past bij jou en jouw persoonlijke groei. Met lef werken we aan duurzame vernieuwingen. Zorggroep Apeldoorn e.o. is de maatschappelijk partner die in samenwerking en met inzet van expertise een sleutelrol in de regio vervult.

Kernwaarden

Onze kernwaarden in ons dagelijks werk zijn: met Hart & Ziel (van betekenis zijn), Duurzaam (Samen maken we een betere morgen) en met Lef (verleg de grens), vanuit onze expertise en onze prominente rol in de regio. Dat kan omdat Zorggroep Apeldoorn e.o. niet alleen veel kennis in huis heeft, maar ook veel mensen die met hart en ziel voor onze cliënten werken.

Organisatiestructuur

Raad van Toezicht

De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.). De Raad van Toezicht is als werkgever verantwoordelijk voor de aanstelling van de Raad van Bestuur. Verder ziet zij toe op het bestuur en beleid van ZGA e.o. en fungeert tevens als klankbord voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht van ZGA e.o. bestaat uit:

 • Jeroen Collette (voorzitter)
 • Gerben Uljee
 • Jolanda Tadema
 • Else Joustra
 • Douwe Lodewijk

> Profielschets Raad van Toezicht

> Organogram

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door Margje Mahler en Vincent Schouten. Zij vormen samen een collegiaal bestuur.

Vincent Schouten is tijdelijk lid Raad van Bestuur tijdens de afwezigheid van Anneke Bouwmeester.

Zij worden in hun werk ondersteund door het managementteam:

 • Directeur behandeling: Esther Boer
 • Directeur Zorg en Welzijn: Gerlinde Nieuwenhuis
 • Manager HR: Antien Dreise
 • Manager Services en Bedrijfsvoering: Reint Scholten
 • Manager Finance en Control: Bastiaan van Houselt
 • Bestuurssecretaris en manager bestuursbureau: Karin Damen

 Hiltje Begieneman, interim managementassistent RvB

De bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op het beloningsbeleid zoals vastgesteld door de NVZD en valt binnen de wettelijke kaders van de WNT.

Vacatures
Contact