Zorggroep Apeldoorn

Zorggroep Apeldoorn en omstreken is ontstaan door het samengaan van verschillende verzorgings- en verpleeghuizen in de regio Apeldoorn. Wij bieden deskundige zorg en behandeling. Van verpleging en verzorging tot geriatrische revalidatie, van crisisopname tot dagactiviteiten.
Bij ons vinden mensen de zorg die ze nodig hebben. Dat doen wij met toewijding en plezier, op een liefdevolle wijze. Vanuit huis, in de buurt en als dat niet meer kan in één van onze 19 locaties.

Wij willen graag dicht bij u staan. Ik blijf wie ik ben is de basis van ons handelen. Voor ons is uw leven zoals u wenst te leven het startpunt. Dat kan van alles betekenen: een fijne leefomgeving, in contact zijn met uw naasten, zingeving, zelf keuzes maken in dagritme, activiteiten en eten en drinken. Om geheel uzelf te kunnen zijn. 

Ik blijf wie ik ben geldt ook voor onze medewerkers en vrijwilligers. Je doet uitdagend en zinvol werk dat past bij jou en jouw persoonlijke groei. Met lef werken we aan duurzame vernieuwingen. Zorggroep Apeldoorn e.o. is de maatschappelijk partner die in samenwerking en met inzet van expertise een sleutelrol in de regio vervult.

Kernwaarden
Onze kernwaarden in ons dagelijks werk zijn: met Hart & Ziel (van betekenis zijn), Duurzaam (Samen maken we een betere morgen) en met Lef (verleg de grens), vanuit onze expertise en onze prominente rol in de regio. Dat kan omdat Zorggroep Apeldoorn e.o. niet alleen veel kennis in huis heeft, maar ook veel mensen die met hart en ziel voor onze cliënten werken.

> Organisatiestructuur
> Kwaliteit
> Klachten
> Medezeggenschap
> Stichting vrienden
> Samenwerkingspartners
> Publicaties

Vacatures
Contact