Cliëntportaal


Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de zelfstandigheid en behoud van zo veel mogelijk eigen regie in het dagelijks leven van de mensen die wij zorg, behandeling en ondersteuning bieden. Hierbij hoort ook dat u zelf toegang heeft tot uw eigen informatie. Daarom maken wij gebruik van een cliëntportaal.

Wat is het cliëntportaal?

In het cliëntportaal staan uw persoonlijke gegevens en rapporteren we over de zorg, behandeling en ondersteuning die u van ons krijgt. U heeft altijd inzicht in uw eigen ondersteuningsplan en kunt elk moment van de dag meelezen wat onze medewerkers in uw dossier opschrijven over bijvoorbeeld wat zij observeren of signaleren, welke zorg ze met welk doel verlenen en hoe die zorg verloopt.

Wat zie je in het cliëntportaal?

In het cliëntportaal zijn de volgende gegevens inzichtelijk:

  • Persoonsgegevens van cliënt inclusief NAW gegevens
  • Zorgdienstovereenkomst opgesteld door ZGA, ondertekend door cliënt of wettelijk vertegenwoordiger
  • Cliëntplan met de door de EVV-er opgestelde doelen en acties betreffende de benodigde zorg
  • ‘Ik blijf wie ik ben’ formulier dat de levensgeschiedenis van de cliënt bevat
  • Gemeten waarden van de vitale functies door de zorgmedewerker (bloeddruk, temperatuur etc.)
  • Rapportages betreffende de gestelde doelen, acties en geleverde zorg zoals beschreven in het cliëntplan geschreven door de zorgmedewerkers op de afdeling
            

Inloggen
Om er zeker van te zijn dat uw toegang goed beveiligd is, zijn diverse maatregelen getroffen. Indien u besluit online inzage te willen hebben in uw dossier, dan moet u daar eerst een aanvraag voor doen via  een akkoord via de Zorg en Dienstovereenkomst.

Cliëntportaal beheerder
In de zorg- en dienstenovereenkomst kunt u aangeven wie de beheerder van het cliëntportaal is. Een beheerder kan met een, mondeling, akkoord aangeven bij de EVV-er wie het cliëntportaal nog meer mag inzien

Mobiele telefoon en e-mailadres
Om gebruik te kunnen maken van het cliëntportaal, heeft u een mobiele telefoon nodig en een
e-mailadres. Heeft u dat niet, dan kunt u geen toegang krijgen tot het portaal. U kunt dan wel iemand machtigen die voor u in kan loggen. Het mobiele nummer is nodig om u tijdens het inloggen een sms te kunnen sturen. Dit is een extra beveiligingsstap waarmee wij de veiligheid van uw gegevens kunnen garanderen.

Vragen?
Heeft u vragen over het cliëntportaal? Neem dan contact op met uw EVV-er.
Via onderstaande button kunt u inloggen in het cliëntportaal.

Vacatures
Contact