Privacyverklaring

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. De informatie over u die wij ontvangen, verwerken en bewaren, behandelen wij met grote zorgvuldigheid en veiligheid. Wij respecteren uw privacy conform de daarvoor geldende wetten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring die u via deze link kunt openen, leest u waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe lang we informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft met betrekking tot de informatie en onder welke voorwaarden wij informatie aan u of anderen verstrekken.

Heeft u naar aanleiding van deze verklaring vragen?

Dan kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris gegevensbescherming via: functionarisgegevensbescherming@zgapeldoorn.nl 

of door een brief te sturen naar:
Zorggroep Apeldoorn en omstreken
t.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Postbus 313
7300 AH Apeldoorn

Vacatures
Contact