Verwijzers

Hieronder leest u hoe u een cliënt kunt aanmelden voor opname of behandeling. Ook bieden wij de mogelijkheid tot intercollegiaal overleg met één van onze Specialisten Ouderengeneeskunde.

Doorverwijzen in een crisissituatie

Heeft u een patiënt in een geriatrische crisissituatie voor wie u onmiddellijk een plaats zoekt? Neemt u dan contact op met het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn (CCPA). Het telefoonnummer is: 085 – 0737610.

Spoedopname

Voor een spoedopname van een patiënt (opname binnen enkele dagen) kunt u op werkdagen tussen 08.00-16.30 uur contact opnemen met het zorgservicebureau via 055 – 549 52 49.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met het dienstdoend hoofd via 055- 526 04 00.

Een cliënt aanmelden voor tijdelijk verblijf

Wij bieden een compleet aanbod voor tijdelijk verblijf, zowel in spoedsituaties als gepland en zowel met als zonder behandeling door onze specialist ouderengeneeskunde en/of paramedici.
Aanmelding verloopt via het Zorgservicebureau (tijdens kantooruren) of buiten kantooruren via het dienstdoend hoofd, te bereiken via: 055 – 526 04 00.

Een cliënt aanmelden voor verblijf

U heeft een cliënt die u wilt doorverwijzen naar een plaats in een verpleeghuis of verzorgingshuis. U kunt deze cliënt via het Zorgservicebureau aanmelden.

Een specialist consulteren

Voor medisch inhoudelijk overleg en andere collegiale informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Behandel- en Expertise centrum via 055 – 549 5132. Via hen wordt u doorverwezen naar de juiste Specialist Ouderengeneeskunde.

Doorverwijzen voor behandeling

Wilt u cliënten verwijzen voor fysiotherapeutische-, ergotherapeutische of logopedische behandelingen (poliklinisch), dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Behandel- en expertisecentrum via 055 – 549 51 32. Via hen wordt u doorverwezen naar de juiste paramedicus. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onderstaande afdelingen. 

Afdeling Logopedie
Telefoon : (055)  526 04 52 of (055) 549 51 32
E-mail: : logopedieCB@zgapeldoorn.nl
Bij voorkeur bellen tussen 9.00 en 13.00 uur 

Afdeling Ergotherapie
Telefoon : (055) 549 51 94 / (055) 526 04 52
E-mail: : ergotherapieRR@zgapeldoorn.nl

Afdeling Fysiotherapie 
Telefoon : (055) 526 04 52 / (055) 549 51 32 
E-mail  : fysiotherapieCB@zgapeldoorn.nl
Bij voorkeur bellen tussen 9.00 en 12.00 uur

Vacatures
Contact