Thuis met ondersteuning

Thuis is de plek waar u zich prettig voelt. Vanzelfsprekend wilt u zo goed en lang mogelijk binnen uw vertrouwde omgeving kunnen blijven functioneren. Er kan echter een periode in uw leven ontstaan waarbij u hulp nodig heeft in de vorm van paramedische zorg. Bijvoorbeeld op het gebied van ergotherapie, fysiotherapie, diëtiek of logopedie.
Zorggroep Apeldoorn e.o. biedt u deze ondersteuning op de locaties Randerode, Casa Bonita, Zonnehuis en de PWA-laan.

Ons team bestaat uit diverse deskundigen die met elkaar samenwerken zodat therapieën goed op elkaar worden afgestemd. Het grote voordeel is dat u op deze manier door meerdere specialisten achter elkaar kan worden behandeld. De samenwerking met u staat daarin centraal.
U kunt zowel individueel als in groepsverband een programma volgen.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor verschillende vormen van zorg zoals dagactiviteiten, verpleging en verzorging, thuiszorg of gespecialiseerde verzorging heeft u een indicatie nodig. Een indicatiebesluit bestaat uit:

  • Algemene cliëntgegevens 
  • De grondslag (bijv. somatisch) 
  • Geïndiceerde functies (bijv. verblijf en ondersteunende begeleiding) 
  • Omvang van de geïndiceerde zorg (in uren) 
  • Geldigheidsduur van de indicatie 
  • Het geïndiceerde zorgzwaartepakket

Voor informatie en advies over voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg kunt u bij het CIZ terecht. U kunt daar tevens uw voorkeur voor een bepaalde instelling aangeven.

Behandelingen

Fysiotherapie

Ergotherapie

Dieetadvisering

Logopedie

Maatschappelijk werk

Vacatures
Contact