Revalidatie na beroerte

Zorggroep Apeldoorn is gespecialiseerd op het gebied van revalidatie na een beroerte (ook wel hersenbloeding of Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd). U kunt bij ons revalideren in Winkewijert, het Geriatrische Revalidatie- en Herstelcentrum Oost-Veluwe, maar ook vanuit de thuissituatie in de vorm van dagactiviteiten. Heeft u in de thuissituatie nog wel behandeling nodig dan kunnen wij u ook helpen. Wij kunnen u begeleiden in het gehele zorgtraject.

Uw verblijf in Winkewijert is altijd gericht op terugkeer naar de thuissituatie. In de eerste week stellen we samen met u en uw mantelzorger(s) de behandeldoelen vast. U en uw mantelzorger(s) hebben een actieve rol in uw revalidatieproces. U wordt tijdens uw verblijf ondersteund door een multi-disciplinair zorg- en behandelteam dat bestaat uit bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werker en/of activiteitenbegeleider. Hoe uw zorg- en behandelteam eruit ziet, is afhankelijk van uw zorgvraag. Uw eerst verantwoordelijk verzorgende/verpleegkundige is uw aanspreekpunt. De specialist ouderengeneeskunde is altijd verantwoordelijk voor medische begeleiding.

Herstel

Op onze afdelingen heerst een zogeheten revalidatie- en herstelklimaat. Voortdurend staat uw revalidatie centraal. Alles is er op gericht ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer op een verantwoorde wijze zo veel mogelijk zelfstandig kunt doen.
U traint de voor u belangrijke handelingen, zoals u zelf te verplaatsen, aan te kleden en activiteiten te ondernemen. Ook de therapieën zijn volledig afgestemd op wat u wilt leren. Wij stimuleren u alles te doen wat u zelf kunt en wilt.

Vacatures
Contact