Palliatieve Zorg

Als u heeft gehoord dat u niet meer beter wordt, omringen wij u met de zorg die nodig is om u in deze levensfase kwaliteit van leven te bieden en u en uw naasten te begeleiden naar het einde van uw leven. Wij staan u bij bij het verwerken, we zorgen voor pijn- en lastenverlichting, we proberen aan uw laatste wensen te voldoen. Dit doen we samen met uw naasten, uw mantelzorgers, uw reguliere zorg en eventueel met vrijwilligers. Deze laatste levensfase, die we de palliatieve fase noemen, kan enkele dagen duren, maar ook enkele maanden.

Palliatieve zorg is liefdevolle, begripvolle zorg die lichamelijke, psychische, spirituele en praktische ondersteuning biedt of regelt. Samen met uw arts bespreken we welke vorm van zorg en behandeling het beste bij uw wensen aansluit om uw leven op een goede manier af te ronden. Na uw overlijden bieden we uw naasten nazorg.

Vacatures
Contact