Maatschappelijk werk

Parkinson of Parkinsonisme raakt niet alleen degene die de diagnose heeft gekregen, maar alle mensen die om deze personen leven en werken. Maatschappelijk werk is op dit psychosociale aspect van Parkinson gericht. Wat betekent het om Parkinson te hebben en wat zijn de gevolgen van de ziekte op psychisch en sociaal vlak?

De maatschappelijk werker helpt bij het verwerken en het proberen te accepteren van deze gevolgen.
Of het nu gaat om de impact op de relatie met partner, kinderen of sociaal netwerk, de draagkracht van de mantelzorger(s) of om praktische problemen. U kunt met uiteenlopende vragen een beroep op maatschappelijk werk doen en als een vraag of probleem niet door hen kan worden opgelost, verwijzen we door naar een andere vorm van hulpverlening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Behandel- en Expertisecentrum op telefoonnummer 088-1452028.

Vacatures
Contact