Rituelen

Er is voor u als bewoner van Zorggroep Apeldoorn e.o. de mogelijkheid om een beroep te doen op de geestelijk verzorger om samen te zoeken naar een ritueel om dat wat u is overkomen een plek te geven. Uw eigen levensbeschouwing is hierbij het uitgangspunt. Ook wanneer u zich niet verbonden voelt aan een traditie is het dus mogelijk om gebruik te maken van een ritueel. Voorbeelden hiervan zijn het neerleggen van een steen in een rivier, een brief verbranden of het planten van een ‘wens’-bloem.

Naast rituelen die bedoeld zijn voor een individuele bewoner is het ook mogelijk om een ritueel aan te vragen voor een groep bewoners. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een groep bewoners verhuist of wanneer er behoefte is aan een herdenkingsritueel.

Weet u niet zeker wat voor ritueel u graag zou willen, maar voelt het alsof u hier wel kracht uit kunt halen? Neem dan gerust contact met ons op, we denken graag met u mee.

Christelijke rituelen | (zieken)zegen, sacrament van de zieken

Ook wanneer u gebruik wilt maken van rituelen uit de christelijke tradities kunt u terecht bij de geestelijk verzorgers van Zorggroep Apeldoorn e.o.

Zowel de ziekenzegen als het sacrament van de zieken is een moment waar velen een ervaring van bemoediging en kracht aan opdoen. U hoeft niet tot het laatste moment voor het sterven te wachten. U kunt op een vroegtijdig moment in het ziekteproces vragen om een zegen of sacrament, zodat u dit bewust, samen met mensen die u dierbaar zijn, kunt ervaren. De geestelijk verzorger kan samen met u en met degenen die u nabij zijn, bidden om vertrouwen, rust en overgave. Staande in de christelijke traditie worden gebaren aangereikt die u vertrouwd zijn en u helpen de laatste tijd bewust te beleven.
Wanneer het uw wens is het sacrament van de zieken (ook wel Heilig Oliesel genoemd) te ontvangen van een priester, vragen wij u (indien mogelijk) zelf contact op te nemen met de pastoor van uw parochie. Voor Apeldoorn (de Emmaüs Parochie) kunt u tijdens kantooruren bellen met 06 – 531 543 58.

Rituelen vanuit andere levensbeschouwingen

Wanneer u gebruik wilt maken van rituelen uit andere tradities vragen wij u zelf contact op te nemen met de imam/pandit/rabbijn/e.d. van uw eigen gemeenschap. Als dit niet lukt kunt u samen met de geestelijk verzorgers van Zorggroep Apeldoorn e.o. kijken naar een passende oplossing. We denken dan graag met u mee en kijken naar de mogelijkheden.

Vacatures
Contact