Verbouwing De Vier Dorpen

Welkom op de informatiepagina voor de verbouwing van De Vier Dorpen. Op deze plek kunt u alle informatie terugvinden over de zorg op het nieuwe De Vier Dorpen. Heeft u vragen over zaken rondom uw nieuwe woning? Dan kunt u terecht bij Habion.

Waar staan we?

De planning
De tijd op EuroParcs zit er alweer bijna op. Op 1 augustus krijgt u de sleutel van uw nieuwe appartement. U bent geplaatst in het appartement van uw voorkeur. Vanaf dat moment heeft u tijd om de woning te stofferen en in te richten. Er zijn gordijnen beschikbaar die uit de oude De Vier Dorpen komen. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit doorgeven aan uw EVV. Voor de bewoners die het volledige jaar op EuroParcs hebben gewoond, wordt een koelkast met vrieslade en een magnetron kosteloos geregeld. Wilt u meubels bestellen en laten bezorgen bij De Vier Dorpen? Maar kunt u de goederen niet zelf in ontvangst nemen? Dan helpt de huismeester van Habion graag. Via Habion kunt u hierover afspraken maken.

Op maandag 12 september verhuizen we de spullen die in de opslag staan. Op dinsdag 13 september verhuizen we het grootste deel van de meubels van EuroParcs naar De Vier Dorpen.

Verhuisdag
Op woensdag 14 september gaan de laatste spullen over. U trekt zelf die avond in uw nieuwe appartement. Op deze verhuisdag organiseren we opnieuw een gezellig programma zodat u niets van de drukte rondom de verhuizing hoeft mee te maken. We beginnen ’s morgens met een uitgebreid ontbijtbuffet. Rond 09:30 stappen we met z’n allen in de bus (met lift) omdat we een rondrit gaan maken door de regio. We gaan de vier dorpen bezoeken waar De Vier Dorpen haar naam aan te danken heeft; Loenen, Klarenbeek, Hoenderloo en Beekbergen. Onderweg eten we een pannenkoek met elkaar. Ook hebben we nog een kleine verrassing in petto voor u. Om 15:30 komen we aan bij De Vier Dorpen en is het moment daar dat u uw intrek neemt in uw nieuwe appartement. Uw naasten kunnen u dan opvangen en samen met u naar uw nieuwe woonplek gaan.

De verhuisdag wordt mogelijk gemaakt door stichting Vrienden van De Vier Dorpen. Zij bekostigen de busreis en de pannenkoek.

Archief informatievoorziening

De afgelopen tijd heeft u op verschillende momenten informatie ontvangen. In dit archief kunt u het allemaal terugvinden en nalezen.

Nieuwsbrief 3

Terugblik informatiebijeenkomst

Nieuwsbrief 2

Aanvullende informatie met veel gestelde vragen

Nieuwsbrief 1

Veel gestelde vragen

We begrijpen dat deze nieuwe situatie veel vragen met zich meebrengt. Krijg ik straks wel de juiste zorg? Wordt alles goed geregeld? Hieronder kunt u een aantal veel gestelde vragen terugvinden. Deze lijst blijven we updaten met vragen die we binnenkrijgen via EVV’s of ons mailadres.

Contact

Heeft u een vraag? Of wilt u graag aanvullende informatie over een bepaald onderwerp? Stuur dan een mailtje naar verbouwingdvd@zgapeldoorn.nl. Wij nemen dan snel contact met u op. Wanneer u een vraag heeft over uw appartement of over andere zaken die met uw woning te maken hebben, dan kunt u contact opnemen met Habion via vierdorpen@habion.nl.

Veelgestelde vragen

Wat is ‘volledig pakket thuis’?

Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een ‘pakket zorg’ voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Bij De Vier Dorpen huurt u een appartement van Habion en levert Zorggroep Apeldoorn en omstreken het volledige pakket zorg.

Welke zorg valt onder vpt?

Binnen het pakket zit in ieder geval de onderstaande zorg:

•             Verpleging en verzorging

•             Welzijn en begeleiding

•             Eten en drinken

•             Huishoudelijke hulp

In uw zorgprofiel staat vastgelegd op welke zorg u recht heeft. Uw eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) stemt met u en uw naaste af welke wensen en behoeftes u heeft. Dit leggen we vast in het persoonlijke zorgleefplan. Deze gesprekken vinden plaats vanaf juli tijdens het zorgleefplanoverleg.

Welke zorg valt niet onder vpt?

Wanneer uw veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden op De Vier Dorpen of wanneer uw zorgvraag uw indicatiemogelijkheden overstijgt, is dat reden voor overleg om mogelijk elders te wonen.

Hoe is de medische zorg geregeld bij vpt?

De huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg. Buiten kantooruren is dit de huisartsenpost. Basis medische zorg zoals de huisarts, medicijnen, tandheelkundige zorg en basis paramedische zorg vallen onder uw eigen zorgverzekering. Dit wordt dan ook vanuit daar bekostigd. Dit geldt ook voor voorzieningen zoals incontinentiemateriaal, elastische kousen en orthopedische schoenen. De inhoud van het door u gekozen verzekeringspakket bepaalt of dit gedeeltelijk of geheel wordt vergoed.

Wanneer u en uw naasten niet in staat zijn medicatie zelf te regelen met de apotheek, dan kan het zorgteam ondersteunen.

Is er altijd iemand aanwezig die zorg kan geven?

Ja. Er is 24-uurszorg op De Vier Dorpen. Dit betekent dat er altijd zorgpersoneel aanwezig of bereikbaar is.

Is er zorgalarmering aanwezig?

Ja. Er is alarmering voor onplanbare noodzakelijke zorg wanneer er bijvoorbeeld calamiteiten zijn of wanneer u valt. Dit gaat via hetzelfde systeem als waar u nu gebruik van maakt op EuroParcs.

Hoe is de maaltijdvoorziening geregeld?

ZGA e.o. is verantwoordelijk voor de noodzakelijke maaltijden. Hieronder vallen de broodmaaltijden en de warme maaltijd in de middag. De warme maaltijd tussen de middag kunt u, wanneer u dat wilt, nuttigen in ontmoetingsruimte De Deel. Hier kunt u dan samen met uw medebewoners gezellig eten. De broodmaaltijd eet u in principe op uw kamer. Natuurlijk bent u vrij om plaats te nemen in De Deel.

Via een bestelsysteem kunt u straks boodschappen doen. ZGA e.o. is verantwoordelijk voor de noodzakelijke boodschappen. Niet-noodzakelijke boodschappen zoals alcohol, chips of andere snacks zijn op uw eigen kosten. Het eten wordt bij uw appartement afgeleverd. Hoe dit precies in zijn werk gaat, laten wij u nog weten.

Wanneer u hulp nodig heeft bij het bestellen van uw maaltijden of bij het eten zelf, dan helpen wij u daar natuurlijk graag mee.

Zijn de activiteiten in ontmoetingsplek gratis voor bewoners?

Wanneer u zorg krijgt via vpt zijn de activiteiten in De Deel gratis. Voor de verhuizing gaan we samen in gesprek en kunnen we met elkaar bepalen in hoeverre u deelneemt aan activiteiten.

Bewoners van de appartementen en/of aanleunwoningen die geen vpt hebben, kunnen tegen betaling meedoen aan de activiteiten.

Worden er ook uitjes of extra activiteiten georganiseerd die buiten de ontmoetingsruimte plaatsvinden?

Ja. Er zijn ook uitstapjes die niet in De Deel plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een barbecue in de zomer of een dagje weg. Dit valt niet onder vpt. Wilt u mee? Dan kunt u zich vooraf aanmelden. U betaalt dan wel voor deelname.

Hoe is de schoonmaak georganiseerd?

Schoonmaak valt onder uw vpt. Op basis van een schoonmaakprogramma maken we hierover persoonlijke afspraken met u. Wel bent u zelf verantwoordelijk dat u de juiste schoonmaakartikelen in huis heeft. U ontvangt hiervoor een handige checklist met de benodigde artikelen.

Mijn partner heeft geen zorgvraag, kan ik toch wonen in De Vier Dorpen?

Zeker, u bent van harte welkom in De Vier Dorpen. U mag samen met uw partner een appartement betreden. Er is minstens één inwonende nodig met een zorgvraag om in De Vier Dorpen te kunnen wonen.

Kan mijn partner zonder zorgvraag meedoen met de wasverzorging?

Het wassen van bed- en badgoed valt in het zorgpakket van de partner met indicatie. De inwonende partner zonder indicatie betaalt hier niet extra voor.

Kan ik in De Vier Dorpen blijven wonen als mijn zorg toeneemt?

U kunt in De Vier Dorpen blijven wonen, ook als de zorg toeneemt. Wanneer dit het geval is, gaan wij met u in overleg om te kijken wat er nodig is. Er zijn situaties waarin ZGA e.o. niet in staat is veilige zorg te verlenen, bijvoorbeeld als er sprake is van dementie met dwaalgedrag. Ook dan gaan we in gesprek om te kijken wat mogelijk een oplossing elders, binnen of buiten ZGA e.o. zou kunnen zijn.

Hoe hoog is de eigen bijdrage wanneer ik in De Vier Dorpen woon?

Wanneer u in De Vier Dorpen woont, betaalt u een lage eigen bijdrage. Dit omdat u uw eigen huur betaalt. Deze lage eigen bijdrage blijft gedurende de hele periode dat het appartement gehuurd wordt. Het CAK bepaalt voor iedere bewoner individueel hoe hoog deze lage eigen bijdrage is. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

ZGA e.o. heeft ter compensatie van te maken verhuiskosten, al vast 4 maanden voor verhuizing, een lage eigen bijdrage aangevraagd. Het CAK is niet snel met de verwerking daarvan maar met terugwerkende kracht is deze lage eigen bijdrage wel van toepassing op deze 4 maanden.

Vacatures
Contact