Verbouwing De Vier Dorpen

Welkom op de informatiepagina voor de verbouwing van De Vier Dorpen. Op deze plek kunt u alle informatie terugvinden over de zorg op het nieuwe De Vier Dorpen. Heeft u vragen over zaken rondom uw nieuwe woning? Dan kunt u terecht bij Habion.

Waar staan we?

De planning
De tijd op EuroParcs zit er alweer bijna op. Op 1 augustus krijgt u de sleutel van uw nieuwe appartement. U bent geplaatst in het appartement van uw voorkeur. Vanaf dat moment heeft u tijd om de woning te stofferen en in te richten. Er zijn gordijnen beschikbaar die uit de oude De Vier Dorpen komen. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, kunt u dit doorgeven aan uw EVV. Voor de bewoners die het volledige jaar op EuroParcs hebben gewoond, wordt een koelkast met vrieslade en een magnetron kosteloos geregeld. Wilt u meubels bestellen en laten bezorgen bij De Vier Dorpen? Maar kunt u de goederen niet zelf in ontvangst nemen? Dan helpt de huismeester van Habion graag. Via Habion kunt u hierover afspraken maken.

Op maandag 12 september verhuizen we de spullen die in de opslag staan. Op dinsdag 13 september verhuizen we het grootste deel van de meubels van EuroParcs naar De Vier Dorpen. Op woensdag 14 september gaan de laatste spullen over. U trekt zelf die avond in uw nieuwe appartement. Op deze verhuisdag organiseren we opnieuw een gezellig programma zodat u niets van de drukte rondom de verhuizing hoeft mee te maken.

Kosten
Op dit moment is de ingangsdatum van de huur 15 augustus. Gezien de verhuisdatum van 14 september, heeft ZGA e.o. verzocht om de huur later in te laten gaan. Het bestuur van beide partijen zijn nog in overleg met elkaar hierover. Naar verwachting is de tweede helft van mei meer duidelijkheid over of de ingangsdatum nog gewijzigd gaat worden.

Er is geen verhuiskostenvergoeding beschikbaar. Een vergoeding is alleen mogelijk wanneer er een verhuizing plaatsvindt van verpleeghuis naar verpleeghuis. Dit is bij De Vier Dorpen niet het geval vanwege het scheiden van wonen en zorg. Als tegemoetkoming betaalt u de vier maanden voor de verhuizing een lage eigen bijdrage. Het bedrag dat u hiermee bespaart, kunt u zien als een vergoeding. Omdat er nog onduidelijkheid was over de ingangsdatum van de huur, is de aanvraag voor de lage bijdrage nog niet uitgevoerd door ZGA e.o. Er is besloten om deze aanvraag nu toch in gang te zetten, ondanks dat er nog steeds geen uitsluitsel is over het startmoment van het ingaan van de huur. De lage bijdrage wordt, indien nodig, met terugwerkende kracht verwerkt.

Archief informatievoorziening

De afgelopen tijd heeft u op verschillende momenten informatie ontvangen. In dit archief kunt u het allemaal terugvinden en nalezen.

Terugblik informatiebijeenkomst

Nieuwsbrief 2

Aanvullende informatie met veel gestelde vragen

Nieuwsbrief 1

Veel gestelde vragen

We begrijpen dat deze nieuwe situatie veel vragen met zich meebrengt. Krijg ik straks wel de juiste zorg? Wordt alles goed geregeld? Hieronder kunt u een aantal veel gestelde vragen terugvinden. Deze lijst blijven we updaten met vragen die we binnenkrijgen via EVV’s of ons mailadres.

Contact

Heeft u een vraag? Of wilt u graag aanvullende informatie over een bepaald onderwerp? Stuur dan een mailtje naar verbouwingdvd@zgapeldoorn.nl. Wij nemen dan snel contact met u op. Wanneer u een vraag heeft over uw appartement of over andere zaken die met uw woning te maken hebben, dan kunt u contact opnemen met Habion via vierdorpen@habion.nl.

Wat is ‘volledig pakket thuis’?

Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een ‘pakket zorg’ voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Bij De Vier Dorpen huurt u een appartement van Habion en levert Zorggroep Apeldoorn en omstreken het volledige pakket zorg.

Welke zorg valt onder vpt?

Binnen het pakket zit in ieder geval de onderstaande zorg:

•             Verpleging en verzorging

•             Welzijn en begeleiding

•             Eten en drinken

•             Huishoudelijke hulp

In uw zorgprofiel staat vastgelegd op welke zorg u recht heeft. Uw eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) stemt met u en uw naaste af welke wensen en behoeftes u heeft. Dit leggen we vast in het persoonlijke zorgleefplan. Deze gesprekken vinden plaats vanaf juli tijdens het zorgleefplanoverleg.

Welke zorg valt niet onder vpt?

Wanneer uw veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden op De Vier Dorpen of wanneer uw zorgvraag uw indicatiemogelijkheden overstijgt, is dat reden voor overleg om mogelijk elders te wonen.

Hoe is de medische zorg geregeld bij vpt?

De huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg. Buiten kantooruren is dit de huisartsenpost. Basis medische zorg zoals de huisarts, medicijnen, tandheelkundige zorg en basis paramedische zorg vallen onder uw eigen zorgverzekering. Dit wordt dan ook vanuit daar bekostigd. Dit geldt ook voor voorzieningen zoals incontinentiemateriaal, elastische kousen en orthopedische schoenen. De inhoud van het door u gekozen verzekeringspakket bepaalt of dit gedeeltelijk of geheel wordt vergoed.

Is er altijd iemand aanwezig die zorg kan geven?

Ja. Er is 24-uurszorg op De Vier Dorpen. Dit betekent dat er altijd zorgpersoneel aanwezig of bereikbaar is.

Is er zorgalarmering aanwezig?

Ja. Er is alarmering voor onplanbare noodzakelijke zorg wanneer er bijvoorbeeld calamiteiten zijn of wanneer u valt. Dit gaat via hetzelfde systeem als waar u nu gebruik van maakt op EuroParcs.

Hoe is de maaltijdvoorziening geregeld?

ZGA e.o. is verantwoordelijk voor de noodzakelijke maaltijden. Hieronder vallen de broodmaaltijden en de warme maaltijd in de middag. De warme maaltijd tussen de middag kunt u, wanneer u dat wilt, nuttigen in ontmoetingsruimte De Deel. Hier kunt u dan samen met uw medebewoners gezellig eten. De broodmaaltijd eet u in principe op uw kamer. Natuurlijk bent u vrij om plaats te nemen in De Deel.

Via een bestelsysteem kunt u straks boodschappen doen. ZGA e.o. is verantwoordelijk voor de noodzakelijke boodschappen. Niet-noodzakelijke boodschappen zoals alcohol, chips of andere snacks zijn op uw eigen kosten. Het eten wordt bij uw appartement afgeleverd. Hoe dit precies in zijn werk gaat, laten wij u nog weten.

Wanneer u hulp nodig heeft bij het bestellen van uw maaltijden of bij het eten zelf, dan helpen wij u daar natuurlijk graag mee.

Blijven de activiteiten in De Deel gratis voor bewoners?

Wanneer u zorg krijgt via vpt zijn de activiteiten in De Deel gratis. Voor de verhuizing gaan we samen in gesprek en kunnen we met elkaar bepalen in hoeverre u deelneemt aan activiteiten.

Bewoners van de appartementen en/of aanleunwoningen die geen vpt hebben, kunnen tegen betaling meedoen aan de activiteiten.

Worden er ook uitjes of extra activiteiten georganiseerd die buiten De Deel plaatsvinden?

Ja. Er zijn ook uitstapjes die niet in De Deel plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een barbecue in de zomer of een dagje weg. Dit valt niet onder vpt. Wilt u mee? Dan kunt u zich vooraf aanmelden. U betaalt dan wel voor deelname.

Hoe is de schoonmaak georganiseerd?

Schoonmaak valt onder uw vpt. Op basis van een schoonmaakprogramma maken we hierover persoonlijke afspraken met u. Wel bent u zelf verantwoordelijk dat u de juiste schoonmaakartikelen in huis heeft. U ontvangt hiervoor een handige checklist met de benodigde artikelen.

Hoe werkt de afvalverwerking?

De gemeente gaat ondergrondse afvalcontainers plaatsen rondom De Vier Dorpen. Het afval scheidt u op uw appartement. Bij De Vier Dorpen zijn ondergrondse afvalcontainers. Hier kunt u uw afval naartoe brengen. Van de gemeente ontvangt u een pas hiervoor. Wanneer het u of uw naaste niet lukt om uw eigen afval weg te brengen, helpen wij u hier mee.

Vacatures
Contact