Veelgestelde vragen

1. Wonen bij ons

Hoeveel kleding kan ik meenemen?

Voor uw comfort raden wij u aan om gemakkelijk zittende kleding mee te nemen.

Over het algemeen wordt uw kleding in een zorginstelling vaker gewassen dan thuis. Daarom is het handig dat u genoeg kleding meeneemt. Wij hebben hiervoor een lijst opgesteld met hoeveel stuks per item. Deze ontvangt u van ons bij alle overige informatie die u nodig heeft voor uw verhuizing.

Niet elk materiaal is erg geschikt voor de intensieve reiniging die uw kleding in een zorginstelling vaak moet ondergaan. Katoen is een sterk materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen en vele zeepproducten. Katoen is comfortabel in het dragen door de hoge vochtabsorptie. Kleding gemaakt van wol of zijde kan niet intensief gereinigd worden. Wol kan namelijk door intensieve reiniging sterk vervilten en/of krimpen. Kleding van 100% polyester draagt vaak minder comfortabel, omdat de materiaalsoort niet ‘ademt’ en geen vocht opneemt.

U kunt uw kleding ‘thuis’ laten wassen, maar u kunt dit ook uitbesteden aan onze wasserij. Als gebruik maakt van de wasserij, moeten wij uw kleding voorzien van een merkje met barcode. Via deze barcode wordt uw kleding in de wasserij gescand en geregistreerd zodat wij de kosten juist kunnen doorbelasten. Indien u uw kleding zelf wast is merken eveneens aan te bevelen. Per abuis kan op de afdeling uw was in een verkeerde waszak worden gedeponeerd waardoor het bij de wasserij wordt gereinigd. Indien gemerkt komt uw kleding weer op de juiste plaats retour.

Kan ik af en toe een dagje uit met iemand? Of op vakantie?

Als u ervan houdt om af en toe een dagje op stap te gaan of enkele dagen op vakantie met naasten, dan gunnen wij u dat. Een voorwaarde is wel dat uw gezondheid dit toelaat en het past in uw behandelplan. Graag weten wij dit wel even van te voren, zodat wij samen met u de benodigde voorbereidingen kunnen treffen, zoals het afzeggen van maaltijden en het meegeven van medicijnen.

Mag ik af en toe iemand te eten vragen?

Gasten aan tafel vinden wij heel gezellig, dus u mag zeker af en toe iemand te eten vragen. In veel huizen is er ook een mogelijkheid om privé met uw bezoek te eten. We willen het in verband met onze planning wel graag van te voren even weten als u dit wilt. Hierover kunt u met de EVV-er van uw huis overleggen.

Mag mijn partner af en toe bij mij logeren?

In veel huizen is het mogelijk dat uw partner af en toe gezellig bij u komt logeren. Als u dat fijn vindt, vinden wij dat ook fijn. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u dit met uw EVV-er overleggen.

Kan ik nog naar mijn clubjes?

Alle dingen die u samen met anderen doet, wandelen, bridge, zingen, handenarbeid, lezen, de schouwburg of bioscoop bezoeken zijn activiteiten die u mag blijven doen als uw gezondheid dat toelaat. Daar hoeft u niet mee te stoppen als u bij ons komt wonen, integendeel. Wij stimuleren het om uw clubjes te blijven bezoeken om gezellige dingen te doen.

2. Voor familie, naasten en mantelzorgers

Wie kan het cliëntenportaal raadplegen?

Alleen cliënten van Zorggroep Apeldoorn e.o. en eventueel diens vertegenwoordiger(s) die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen toegang krijgen tot het cliëntportaal.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb?

Heeft u vragen over uw naaste of over de zorg, dan kunt u altijd terecht bij de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV-er), maar u kunt ook een van de naast medewerkers aanspreken. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Kan ik als mantelzorger van betekenis blijven?

Waarschijnlijk heeft u als mantelzorger een bijzondere band opgebouwd. Deze band hoeft niet te stoppen als degene waar u voor zorgde naar een van onze huizen verhuist. Integendeel. De kans is groot dat de band die u voelt wederzijds is en dat u elkaar graag wilt blijven zien. U kunt als mantelzorger nog steeds van waarde zijn, met een regelmatig bezoekje, een gezamenlijke activiteit binnenshuis of buitenshuis of door te blijven doen wat u hiervoor ook samen deed. U bent van harte welkom!

Mag ik mijn vader, moeder, broer of zus af en toe meenemen voor een dagje uit?

Af en toe een dagje uitgaan is een van de dingen die het leven prettig maken. We juichen zo’n initiatief dan ook toe. Wij vragen u wel met een paar zaken rekening te houden. De gezondheid moet het toelaten en wij w, mits de gezondheid van de cliënt het toelaat. We willen het van te voren wel graag weten, zodat wij samen met u de benodigde voorbereidingen kunnen treffen, zoals het afzeggen van maaltijden en het meegeven van medicijnen.

Zijn er vaste bezoektijden?

U kunt uw bezoek ontvangen op dagen en tijdstippen die u zelf kiest. Wel is het prettig dat bezoek rekening houdt met de afspraken die u heeft voor behandeling en therapie, met het tijdstip van uw dagactiviteit en met uw rusttijden. Als u bezoek even belt met de afdeling, kunnen de medewerkers vertellen of het bezoek op dat moment uitkomt of op een ander moment meer geschikt is.

3. Administratie, financiën en verzekeringen

Hoe geef ik de gemeente door dat ik verhuisd ben?

Als u langdurig verblijft binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken, moet u de gemeente hiervan binnen vijf dagen na opname op de hoogte stellen. Hiervoor krijgt u tijdens de verhuizing een verklaring van verblijf aangereikt.

Wat wijzigt er aan mijn verzekeringen?

Zorggroep Apeldoorn en omstreken heeft een collectieve WA-verzekering voor u afgesloten, als u in een van onze locaties verblijft. Als u voor langere tijd wordt opgenomen, kunt u uw eigen WA-verzekering in principe opzeggen. Uw zorgverzekering dient u aan te houden. U kunt overwegen eventueel aanvullende pakketten te annuleren. Uw cliëntadviseur kan u hierbij helpen.

Zijn mijn persoonlijke eigendommen verzekerd?

Als u bij ons verblijft, bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke eigendommen. Zorggroep Apeldoorn en omstreken is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bijvoorbeeld geld, sieraden, brillen, hoortoestellen of andere eigendommen die voor u waardevol zijn, tenzij er sprake is van aantoonbare onzorgvuldigheid van de kant van Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

Zijn de meerkosten die ik maak aftrekbaar van de inkomstenbelasting?

Als u bij ons verblijft, kan het zijn dat u meer kosten maakt voor het levensonderhoud, dan u zou doen als u nog zelfstandig zou wonen. U kunt hierbij denken aan de kosten voor de eigen bijdrage WLZ of privé-kosten. Deze meerkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Met welke extra kosten dien ik rekening te houden?

Zolang u verblijft op een van onze locaties, maakt u ook kosten die niet tot de verpleegkosten worden gerekend. Dit zijn de zogenoemde privé-kosten. Deze kosten worden niet vanuit de WLZ vergoed, maar komen voor eigen rekening.

Privé-kosten zijn bijvoorbeeld:
– Aankopen zoals snoep, sigaretten en toiletartikelen
– Diverse activiteiten, zoals uitstapjes en het verenigingsleven- Kapper en voetverzorging
– Merken van kleding, brillen en gebitten
– Waskosten, herstel- en verstelkosten
– Vervoerskosten indien men gebruik maakt van de cliëntenbus of taxi (bijvoorbeeld met uitstapjes of huisbezoek).

Maandelijks krijgt u (of uw financieel contactpersoon) van onze administratie een overzicht van alle gemaakte kosten. Voor de verrekening van deze kosten vragen wij u bij opname om een machtiging, zodat deze kosten automatisch afgehandeld kunnen worden.

4. Onze zorg voor u

Wat zijn de wachttijden voor de locaties?

Wij doen er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden. Als u geen voorkeur heeft voor een locatie of u wilt deelnemen aan dagactiviteiten/dagopvang zijn er geen wachttijden en kunt u altijd bij ons terecht. Heeft u wel een voorkeur voor een locatie? Dan kan het zijn dan u enige tijd moet wachten voordat de gewenste plaats beschikbaar is. In overleg met het Zorgservicebureau kunnen we u in dat geval tijdelijk een plaats aanbieden in een van onze andere locaties.

Is er thuiszorg na mijn revalidatie?

Indien u na uw revalidatie nog niet geheel zelfstandig of met behulp van mantelzorg uw oude leven thuis weer op kunt pakken en zorg of ondersteuning nodig heeft, dan kunnen wij die zorg of ondersteuning voor u regelen.

Waar kan ik een compliment indienen?

Als u tevreden bent over onze dienstverlening, dan vinden wij dat fijn om te horen. Een compliment of waardering mag u rechtstreeks aan onze zorgmedewerkers vertellen, in het gastenboek schrijven en via een cijfer met motivatie op www.zorgkaartnederland.nl invullen.

5. 'Ik blijf wie ik ben'

Wat staat er in mijn zorgleefplan?

In uw zorgleefplan (ZLP) staan de doelen en acties op het gebied van uw behandeling en begeleiding. Dit individuele plan komt tot stand door nauw overleg met u en/of uw vertegenwoordiger, zorg- en dienstverlener(s) en is leidend voor de dagelijkse zorg en ondersteuning. Het kernteam, bestaande uit een arts, psycholoog en de afdelingscoördinator is verantwoordelijk voor het zorgleefplan en zij dragen zorg voor voortdurende evaluatie en, indien noodzakelijk, bijstelling van de afspraken.

Wat staat in mijn medisch dossier?

In een medisch dossier staan de gegevens over uw gezondheid, zoals de diagnose en de medicijnen die u slikt. Uw zorgverlener houdt het medisch dossier bij. Zo’n zorgverlener is bijvoorbeeld uw arts, uw apotheker of uw fysiotherapeut. Als meerdere zorgverleners u behandelen, zijn er meerdere dossiers. Er is dus niet één arts die uw gehele medische dossier heeft. Elke betrokken zorgverlener heeft alleen dat deel van uw dossier dat hij zelf heeft opgebouwd.

In het medisch dossier zetten zorgverleners in ieder geval basisgegevens, zoals:

bevindingen bij lichamelijk en psychiatrisch onderzoek:

  • diagnose
  • ingestelde behandeling
  • voortgang van de behandeling
  • anesthesie- en operatieverslag
  • uitslagen van laboratoriumtests
  • verwijs- en ontslagbrieven
  • medische scans (röntgenfoto’s, CT-scans)
  • verpleegkundige rapportages
  • brieven en bevindingen van vroegere hulpverleners of geraadpleegde deskundigen

Ook de informatie die u als patiënt geeft, zoals verklaringen, moeten in het dossier komen, bijvoorbeeld uw verklaring als u wilt dat bepaalde nabestaanden uw medisch dossier mogen inzien.

Welke gegevens verder in uw medisch dossier moeten worden opgenomen, hangt af van uw behandeling en van uw arts. Voor elke medische beroepsgroep gelden eisen voor wat in een medisch dossier moet. 

Iedereen van 12 jaar en ouder kan mondeling of schriftelijk vragen om een kopie van het medisch dossier. U kunt hiervoor bij uw arts of zorginstelling terecht. U hoeft geen reden aan te geven voor uw verzoek. Uw arts kan om een legitimatie vragen als u een kopie (of inzage) wilt hebben.

Wat staat er over mij in het cliëntportaal?

In het online cliëntportaal staan uw persoonlijke gegevens en rapporteren we over de zorg, behandeling en ondersteuning die u van ons krijgt. U heeft altijd inzicht in uw eigen ondersteuningsplan en kunt elk moment van de dag meelezen met dat wat onze medewerkers in uw dossier opschrijven over bijvoorbeeld wat zij observeren of signaleren, welke zorg ze met welk doel verlenen en hoe de zorg voor u verloopt.

Uw gegevens in het cliëntenportaal zijn goed beveiligd. Alleen u en degene die u hiervoor machtigt zoals een familielid heeft toegang. Voor toegang tot het cliëntenportaal heeft u internet en een mobiele telefoon nodig. De gegevens staan niet op internet, maar op het interne internetsysteem van Zorggroep Apeldoorn.

Stuur een eigen vraag in

Hier kun je jouw vraag stellen aan de organisatie.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vacatures
Contact