Thuis met behandeling

Thuis is de plek waar u zich prettig voelt.
Soms kan het gebeuren dat door een lichamelijke beperking of ouderdom niet alles meer even gemakkelijk gaat.
Onze medewerkers bieden u dan de ondersteuning waar u behoefte aan hebt.
Ons team bestaat uit diverse deskundigen die met elkaar samenwerken zodat therapieën goed op elkaar worden afgestemd.
De samenwerking met u staat daarin centraal.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor verschillende vormen van zorg zoals dagactiviteiten, verpleging en verzorging, thuiszorg of gespecialiseerde verzorging heeft u een indicatie nodig. Een indicatiebesluit bestaat uit:

  • Algemene cliëntgegevens 
  • De grondslag (bijv. somatisch) 
  • Geïndiceerde functies (bijv. verblijf en ondersteunende begeleiding) 
  • Omvang van de geïndiceerde zorg (in uren) 
  • Geldigheidsduur van de indicatie 
  • Het geïndiceerde zorgzwaartepakket

Ook kunt u, wanneer u thuiswonend bent, eerstelijns zorg (ergotherapie, dietiek, fysiotherapie en logopedie), ontvangen vanuit ons team Therapie voor Thuis.
Voor eerstelijns therapie is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Voor informatie en advies over voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg kunt u bij het CIZ terecht. U kunt daar tevens uw voorkeur voor een bepaalde instelling aangeven.

Behandelingen

Therapie

Fysiotherapie

Ergotherapie

Dieetadvisering

Logopedie

Maatschappelijk werk

Vacatures
Contact