Thuis met behandeling

Thuis is de plek waar u zich prettig voelt.
Soms kan het gebeuren dat door een lichamelijke beperking of ouderdom niet alles meer even gemakkelijk gaat.
Onze medewerkers bieden u dan thuis op uw vertrouwde plek de ondersteuning waar u behoefte aan hebt.
Ons team bestaat uit diverse deskundigen die met elkaar samenwerken zodat therapieën goed op elkaar worden afgestemd.
De samenwerking met u staat daarin centraal.

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor verschillende vormen van zorg zoals dagactiviteiten, verpleging en verzorging, thuiszorg of gespecialiseerde verzorging heeft u een indicatie nodig. Een indicatiebesluit bestaat uit:

  • Algemene cliëntgegevens 
  • De grondslag (bijv. somatisch) 
  • Geïndiceerde functies (bijv. verblijf en ondersteunende begeleiding) 
  • Omvang van de geïndiceerde zorg (in uren) 
  • Geldigheidsduur van de indicatie 
  • Het geïndiceerde zorgzwaartepakket

Voor informatie en advies over voorzieningen op het terrein van wonen, welzijn en zorg kunt u bij het CIZ terecht. U kunt daar tevens uw voorkeur voor een bepaalde instelling aangeven.

Behandelingen

Fysiotherapie aan huis

Ergotherapie aan huis

Dieetadvisering aan huis

Vacatures
Contact