Therapie op locatie

“Waarbij wij voor januari hoofdzakelijk aan huis kwamen voor behandeling, richten wij ons in 2023 alleen op behandeling op onze vier hoofdlocaties” zegt fysiotherapeut Monique Pol die met ergotherapeut Arianne de Groot vertelt over de veranderingen van de paramedische zorg. Arianne voegt toe: “We werken daarbij multidisciplinair en dat wordt zowel door de cliënt als therapeut als prettig ervaren.”

Wij zijn specialisten op het gebied van oncologie en oedeemtherapie, geriatrie, ziekte van Parkinson, dementie, Multiple sclerose, andere neurologische of chronische aandoeningen, revalidatie na beroerte en revalidatie na operatie aan de gewrichten. Het behandelen van deze aandoeningen vereist specifieke kennis, waarvoor frequent gerichte bij- en nascholing wordt gevolgd.

Vergoeding

Fysiotherapie:
Bij een chronische aandoening worden fysiothera­pie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behan­deling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen.

Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed. Vanuit een aanvullende zorgverzekering krijgt u mogelijk behandelingen vergoed. Logopedie valt binnen de basisverzekering. Vanaf 18 jaar en ouder geldt dat de eerste consulten van het nieuwe jaar vallen onder het eigen risico.

Logopedie
Zit in de basisverzekering. Vanaf 18 jaar en ouder geldt dat de eerste consulten van het nieuwe jaar vallen onder het eigen risico.

Ergotherapie
Zit in de basisverzekering en wordt voor maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed door de zorgverzekeraar. Deze zorg valt wel onder het verplichte eigen risico voor iedereen ouder dan 18 jaar. Daarnaast kan ergotherapie opge­nomen zijn in uw aanvullende ziektekostenverze­kering.

Dieetadvisering
Zit in de basisverzekering en wordt voor maximaal 3 uur per kalenderjaar vergoed door de zorgverzekeraar. Deze zorg valt onder het verplichte eigen risico voor iedereen ouder dan 18 jaar. Daarnaast kan dieetadvisering opgenomen zijn in uw aanvullende ziektekostenverzekering.

Raad­pleeg altijd eerst de polisvoorwaarden van uw zorg­verzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van Oefentherapie (Cesar) en of u een eigen bijdrage moet betalen

Vacatures
Contact