Stichting Vrienden van Randerode

De Stichting Vrienden van Randerode is opgericht in 1972. De stichting verleent financiële steun aan Randerode, in het bijzonder voor uitgaven die niet of bezwaarlijk uit haar gewone middelen kunnen worden bekostigd.

Hoe kunt u ons steunen?

Een financiële bijdrage zien wij als een uiting van betrokkenheid, van vriendschap. Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekening NL62 RABO 0111 4597 96 ten name van Stichting Vrienden van Randerode.

Belangrijk om te weten

De Stichting Vrienden van Randerode is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift aan ons aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Randerode bestaat uit de volgende personen:

  • F.A.T. (Frans) van der Heijden, voorzitter
  • J.G. (Joke) van Essen – ten Harkel, secretaris
  • A.W. (Adri) Zethof, penningmeester

Adres en algemene gegevens

Stichting Vrienden van Randerode
Zuster Meyboomlaan 10
7334 DV Apeldoorn
Telefoon: 055 549 51 49
E-mail: info@zgapeldoorn.nl

Bankrekening: NL62 RABO 0111 4597 96
Nummer Kamer van Koophandel: 41038572

Fiscaal nummer (RSIN): 814939193

Meer informatie:
Beleidsplan
Activiteitenverslag
Jaarrekening
Publicatieformulier

Vacatures
Contact