Samenwerking

Samen kun je meer dan alleen!

Samen weet je meer dan alleen. Samen kun je meer dan alleen. Wij zoeken daarom continu naar kansen voor samenwerking. Zo werken we samen binnen de eigen locaties, locaties onderling, met andere instellingen en in netwerken en zorgketens. Een voorbeeld hiervan is de CVA-keten voor mensen die een beroerte hebben gehad.
Door samenwerking tussen de verschillende instellingen wordt de zorg optimaal afgestemd op de cliënt.

Ook inhoudelijk werken we samen met andere specialisten. Wij zijn een academisch verpleeghuis en werken samen in het Universitair Netwerk Ouderenzorg. Ook zijn we bijvoorbeeld lid van het Netwerk Dementie regio Oost-Veluwe, het ParkinsonNet en het Netwerk Palliatieve Zorg regio Oost-Veluwe.
Landelijk werken we samen in de Zonnehuis Groep.

Woonservicegebied
Rondom Mandala in de wijk Orden zijn we onderdeel van het Woonservicegebied. In het woonservicegebied bieden we een compleet zorg en welzijnsaanbod aan voor zelfstandig wonende senioren in een wijk.

Verpleegunits
Door samenwerking met andere zorginstellingen zoals Riwis en Veluweborgh kunnen we verpleeghuiszorg bieden in andere gemeenten en in verzorgingshuizen. Onze verpleegunits zijn hiervan voorbeelden.  

Vacatures
Contact