Visie & missie

Visie & missie

Uw leven is ons uitgangspunt

Zorggroep Apeldoorn en omstreken staat dicht bij u. Voor ons is uw leven zoals u wenst te leven het startpunt. Dat kan van alles betekenen: een fijne leefomgeving, in contact zijn met uw naasten, zelf keuzes maken, zingeving en geheel uzelf kunnen zijn.
Dichtbij geldt ook voor jou als medewerker en vrijwilliger. We vinden het belangrijk dat je uitdagend en zinvol werk doet dat past bij jou en jouw persoonlijke groei.


Onze kernwaarden bepalen ons handelen, onze zorg en ons werk:
Met Hart en Ziel (van betekenis zijn), Lef (Verleg de grens) en Duurzaam (Samen maken we een betere morgen).

Vacatures
Contact