Organisatiestructuur

Raad van Toezicht

De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.). De Raad van Toezicht is als werkgever verantwoordelijk voor de aanstelling van de Raad van Bestuur. Verder ziet zij toe op het bestuur en beleid van ZGA e.o. en fungeert tevens als klankbord voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht van ZGA e.o. bestaat uit:

 • Jeroen Collette (voorzitter)
 • Gerben Uljee
 • Jolanda Tadema
 • Else Joustra
 • Douwe Lodewijk

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door Margje Mahler en Vincent Schouten. Zij vormen samen een collegiaal bestuur.

Vincent Schouten is tijdelijk lid Raad van Bestuur tijdens de afwezigheid van Anneke Bouwmeester.

Zij worden in hun werk ondersteund door het managementteam:

 • Directeur behandeling: Esther Boer
 • Directeur Zorg en Welzijn: Gerlinde Nieuwenhuis
 • Manager HR: Antien Dreise
 • Manager Services en Bedrijfsvoering: Reint Scholten
 • Manager Finance en Control: Bastiaan van Houselt
 • Bestuurssecretaris en manager bestuursbureau: Karin Damen

 Hiltje Begieneman, interim managementassistent RvB

De bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op het beloningsbeleid zoals vastgesteld door de NVZD en valt binnen de wettelijke kaders van de WNT.

Vacatures
Contact