Organisatiestructuur

Raad van bestuur

De collegiale raad van bestuur bestaat uit:

Jolanda Wakkerman – van Weerdenburg – lid raad van bestuur a.i.

Mariska Tichem

Het managementteam bestaat uit:

 • Directeur behandeling: Esther Boer
 • Directeur zorg en welzijn: Gerlinde Nieuwenhuis
 • Manager HR: Antien Dreise
 • Manager services en bedrijfsvoering: Reint Scholten
 • Manager finance en control: Bastiaan van Houselt
 • Bestuurssecretaris en manager bestuursbureau: Karin Damen

De bezoldiging van de raad van bestuur valt binnen de wettelijke kaders van de WNT.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

 • Jeroen Collette (voorzitter)
 • Else Joustra
 • Douwe Lodewijk
 • Menno Riemersma
 • Louk Oudenhoven

> Profielschets raad van toezicht

> Organogram

Vacatures
Contact