Organisatiestructuur

Raad van Toezicht

De rol en functie van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.). De Raad van Toezicht is als werkgever verantwoordelijk voor de aanstelling van de Raad van Bestuur. Verder ziet zij toe op het bestuur en beleid van ZGA e.o. en fungeert tevens als klankbord voor de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door Anneke Bouwmeester en Margje Mahler. Zij vormen samen een collegiaal bestuur.

Vincent Schouten is ad interim lid RvB tijdens de afwezigheid van Anneke Bouwmeester.

Zij worden in hun werk ondersteund door het managementteam:
Directeur behandeling: Jessie Vroom
Directeur Zorg en Welzijn: vacant
Manager HR: Germa Keuning
Manager Services en Bedrijfsvoering: Reint Scholten
Manager Finance en Control: Bastiaan van Housselt

De bezoldiging van de raad van bestuur is gebaseerd op het beloningsbeleid zoals vastgesteld door de NVZD en valt binnen de wettelijke kaders van de WNT.

Vacatures
Contact