Medezeggenschap

Zorggroep Apeldoorn hecht veel waarde aan de mening en inbreng van onze medewerkers en cliënten. Medewerkers hebben inspraak en een adviesfunctie in de vorm van de ondernemingsraad (OR). De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Zorggroep Apeldoorn.

De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de belangen van onze cliënten. De cliëntenraad is een schakel tussen Zorggroep Apeldoorn en de cliënt, waarbij hij de stem van de cliënt laten horen. Daarom is het belangrijk om te weten wat uw wensen zijn. Via ons kunt u meepraten met Zorggroep Apeldoorn. De cliëntenraad denkt mee over het beleid en de kwaliteit van zorg. De cliëntenraad is volledig zelfstandig en onafhankelijk. Er zijn drie lokale cliëntenraden op de locaties Casa Bonita, Zonnehuis en Randerode. Alle locaties worden in de drie lokale cliëntenraden vertegenwoordigd. Daarnaast is er één centrale cliëntenraad. Gezamenlijk denken wij mee met het maken en uitvoeren van het beleid.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

Zowel de lokale als de centrale cliëntenraad bestaat uit maximaal zeven leden. Zij nemen deel aan de cliëntenraad op vrijwillige basis. Een aantal leden is gepensioneerd en een aantal combineert deelname aan de cliëntenraad met een baan. De leden van de cliëntenraad voelen zich betrokken bij Zorggroep Apeldoorn. Dat kan doordat ze zelf cliënt zijn, mantelzorger of op een andere manier betrokken zijn (geweest) bij Zorggroep Apeldoorn.

Wilt u meer informatie over de cliëntenraad of heeft u interesse om deel te nemen aan de cliëntenraad? Neemt u dan contact op met Thea van Montfoort (thea.vanmontfoort@zgapeldoorn.nl).

    De cliëntenraad is er voor u. Uw wensen staan centraal.

    Vacatures
    Contact