Kwaliteit

U hebt recht op zorg en behandeling van goede kwaliteit. Daar besteden we dan ook veel aandacht aan binnen onze gehele organisatie. Van de verpleegafdelingen tot de keuken, schoonmaakdienst of administratie; u kunt erop vertrouwen dat wij overal streven naar de beste dienstverlening. Wij hebben verschillende manieren waarop wij dit continu bijsturen door middel van interne toetsing en scholing.

> Jaarplan inclusief kwaliteitsplan 2024

> Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) 2022

Visie op vrijheid en (on)vrijwillige zorg


“ZGA staat dicht bij. De manier waarop u uw leven wenst te leven is het startpunt. Zodat u kunt
blijven wie u bent. Dat kan van alles betekenen: een vertrouwde leefomgeving, het contact met
uw naasten, zelf keuzes maken, zingeving en geheel uzelf kunnen zijn.”
Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat cliënten hun eigen keuzes maken, hun welzijn
staat voorop. We staan voor optimale vrijheid voor de cliënt op alle levensgebieden (wonen,
welzijn, zorg). Onze visie leest u hier.

> Wet Zorg en Dwang

> Folder Cliëntvertrouwenspersoon

Vacatures
Contact