Indicatie voor zorg

Indicatie voor zorg

Om in aanmerking te komen voor verschillende vormen van zorg zoals dagactiviteiten, verpleging en verzorging, thuiszorg of gespecialiseerde verzorging heeft u een indicatie nodig.
Een indicatiebesluit bestaat uit:

  • Algemene cliëntgegevens 
  • De grondslag (bijv. somatisch) 
  • Geïndiceerde functies (bijv. verblijf en ondersteunende begeleiding) 
  • Omvang van de geïndiceerde zorg (in uren) 
  • Geldigheidsduur van de indicatie 
  • Het geïndiceerde zorgzwaartepakket

U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig.

Vacatures
Contact