Cursus omgaan met niet aangeboren hersenletsel

Deze cursus is voor familie en naasten die zorgen voor iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in Apeldoorn en omliggende gemeenten.

NAH kan je zomaar overkomen. Door een verkeersongeluk, een val of een klap op het hoofd tijdens het sporten of bij een vechtpartij. Door een CVA, beroerte, herseninfarct, hersenbloeding, tumor, herseninfectie of vergiftiging door overmatig alcohol- of drugsgebruik. De gevolgen zijn op het eerste gezicht vaak niet of nauwelijks zichtbaar maar wel ingrijpend. Voor de omgeving kan het moeilijk zijn om te begrijpen wat er is gebeurd, welke gevolgen dit heeft en hoe je hier het beste mee om kan gaan.

Zorgen voor een naaste met NAH
De naaste omgeving, familie en vrienden hebben vaak veel vragen. ‘Waarom doet hij/zij zo anders?’ ‘Hoe moet ik hier mee omgaan?’ ‘Wat kan ons helpen zodat we beter de zorg kunnen volhouden?’

In zes bijeenkomsten geven we meer informatie over NAH en hoe u als naaste hiermee kunt omgaan. We gaan in op uw vragen en u krijgt de gelegenheid om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen.

datum: dinsdag 14, 28 februari, 14, 28 maart, 11 en 25 april
voor wie: familie en naasten van een volwassene met NAH uit Apeldoorn en omstreken
tijdstip: 19.30-21.30 uur
aantal: max. 15 personen
waar: Afasiecentrum, Prins Willem Alexanderlaan 419, Apeldoorn

Informatie en aanmelding
Graag aanmelden vóór 7 februari. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Karin Fennes via k.fennes@dekap.nl of door te bellen naar 055 529 55 20.

De cursus wordt georganiseerd vanuit de ketenzorg NAH Apeldoorn en is mede mogelijk gemaakt door Anqer, de Kap, MEE Veluwe, PJG, Siza en Zorggroep Apeldoorn.

Vacatures
Contact