Margje Mahler wordt de tweede bestuurder van Zorggroep Apeldoorn e.o

.
De Raad van Toezicht heeft op 7 maart het besluit genomen om Margje Mahler, nu nog directeur Zorg en Welzijn bij Zorggroep Apeldoorn e.o. (ZGA), a.s. te benoemen tot lid Raad van Bestuur van ZGA e.o. Vanaf 1 mei a.s. zal zij samen met de huidige bestuurder Anneke Bouwmeester een collegiaal bestuur vormen. De Raad van Toezicht ziet in haar een zeer gecommitteerde en inhoudelijk bevlogen bestuurder die voor continuïteit, draagvlak en daadkracht zorgt in de koers van ZGA e.o. Met haar houdt ZGA e.o. ‘de wind in de zeilen’ en kan de ingezette koers stevig doorgezet worden.

Zorggroep Apeldoorn e.o. is een organisatie voor hoogcomplexe, multidisciplinaire zorg en dagbesteding in Apeldoorn en omstreken. Ca. 1900 medewerkers en 700 vrijwilligers leveren zorg, behandeling en ondersteuning aan ruim 1200 cliënten.

Het besluit om een tweede bestuurder aan te stellen is genomen na onafhankelijk onderzoek naar de omvang van de bestuurlijke opgave, op verzoek van de huidige bestuurder. Geconstateerd is dat deze opgave zowel intern als extern groot is en dat met name de regionale ketenrol sterk groeit. Anneke Bouwmeester, de huidige bestuurder is blij met de versterking van het bestuur en de komst van Margje Mahler. De door haar ingezette transitie van ZGA kan daardoor met vereende kracht verder vorm krijgen.

Margje Mahler is opgeleid als ouderenpsycholoog en heeft veel ervaring in de ouderen- en verpleeghuiszorg. Na haar jaren bij het RadboudUMC als gedragswetenschappelijk docent voor specialisten ouderengeneeskunde, trad ze in dienst bij Vilans als expert dementie en kwetsbare ouderen. Bij het Zorginstituut Nederland werd ze verantwoordelijk portefeuillehouder Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Na enkele directie- en bestuursfuncties trad ze in januari 2020 in dienst bij Zorggroep Apeldoorn e.o. als directeur Zorg en Welzijn, waar zij nu vanaf 1 mei samen met Anneke Bouwmeester het collegiale bestuur gaat vormen

.

Vacatures
Contact