Margje Mahler per direct benoemd tot bestuurder

In verband met afwezigheid door ziekte van Anneke Bouwmeester heeft de Raad van Toezicht in het belang van de organisatie besloten om Margje Mahler per direct, in plaats van de voorziene datum van 1 mei, te benoemen tot bestuurder van ZGA e.o. Dat betekent dat nog deze week gestart zal worden met de werving van een directeur Zorg en Welzijn, de voormalige functie van Margje Mahler.

Ook heeft de Raad van Toezicht besloten tijdelijk een interim-bestuurder te werven voor 3 dagen in de week, als tweede bestuurder naast Margje Mahler. Uit onderzoek vorig jaar bleek dat een tweede bestuurder noodzakelijk is. Dat komt door de omvang van ZGA e.o., de interne veranderingen en de vele ontwikkelingen in de regionale ketenzorg, waar ZGA e.o. een sleutelrol in speelt.

Hoewel het beweeglijke tijden zijn voor ZGA e.o., ervaart bestuur en het managementteam (MT) ook koersvastheid en rust. Binnen de organisatie is helder wat bestuur en MT aan opgave hebben en zijn de lijnen helder uitgezet. Met de start van Margje Mahler als bestuurder en de komst van een interim-bestuurder kan deze ingezette koers worden vastgehouden.

Vacatures
Contact