Initiatief voor afdeling voor langliggers op de IC

Zorggroep Apeldoorn en omstreken kijkt samen met Gelre Ziekenhuis en revalidatiecentrum Klimmendaal naar de mogelijkheden om een afdeling op te zetten voor patiënten die langdurig op de IC liggen.

Hoe voorkomen we dat de reguliere zorg bij een volgende coronagolf weer onder druk komt te staan? Bij Gelre ziekenhuizen hebben ze daarvoor, samen met Klimmendaal en ons als ZGA e.o. een idee. Namelijk een aparte afdeling voor patiënten die langdurig intensieve zorg nodig hebben. Daardoor komt er capaciteit vrij op de intensive care (IC) en de verpleegafdelingen.

Capaciteit
Van de patiënten die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis worden opgenomen, komt ongeveer twintig procent naar de IC. De meeste mensen blijven daar minder dan twee weken. Ongeveer een derde ligt langer dan twee weken op de IC, en de helft daarvan langer dan vier weken. Intensivist Peter Spronk vertelt: “Deze langliggers gebruiken IC-capaciteit die ook anders zou kunnen worden benut. Meer IC-bedden neerzetten is geen oplossing, omdat daarvoor het personeel ontbreekt. Verplaats je de zorg voor IC-langliggers naar een afdeling voor ‘Lange Termijn Acute Zorg’ (LTAZ), dan vang je twee vliegen in één klap. De zorg sluit beter aan bij de behoeften van deze patiënten en hun naasten én er komt capaciteit vrij op de IC en de verpleegafdelingen.’ Zo kunnen er honderd meer hartoperaties worden uitgevoerd wanneer een patiënt niet 180 dagen, maar 60 dagen op de IC ligt.

Deze plannen waren er al, maar zijn nu door de coronapandemie in een ander daglicht komen te staan. Daarnaast is vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de vraag naar versnelling. Zo komt bij een volgende grote golf de acute zorg en de doorstroom minder onder druk te staan.

Krachten bundelen
Op dit moment werken de drie betrokken partijen het initiatief verder uit. Elza den Hertog, lid van de raad van bestuur van Gelre: “Het idee is dat op een LTAZ verschillende disciplines samenwerken. De IC-verpleegkundige kan meer patiënten onder haar hoede nemen als er ook inzet is van algemene verpleegkundigen, revalidatieverpleegkundigen en verzorgenden IG. Zo kun je met dezelfde specialisten meer zorg leveren. Door onze krachten te bundelen, kunnen we efficiënter en doelmatiger omgaan met de capaciteit die we al hebben. Doordat we IC-capaciteit vrijspelen, komt ook andere zorg in de zorgketen minder in de knel.” Margje Mahler vanuit ZGA e.o.: ‘’Voor ons is het interessant dat we onze expertises kunnen bundelen met de expertises vanuit het Gelre en Klimmendaal. Zo onderscheiden wij ons in geriatrische revalidatiezorg en beademingszorg. Het Gelre heeft de expertise acute zorg en Klimmendaal in specialistische revalidatiezorg. Samenwerking zorgt voor een breder aanbod en stelt behandelaren en zorgmedewerkers in staat om hun kennis te bundelen. Daarnaast komt dit de revalidatie van cliënten natuurlijk ten goede. Ook laten we dan zien dat we samen werken aan nieuwe concepten. Dat is wat we ook tijdens corona geleerd hebben; dat we elkaar echt nodig hebben als het erop aan komt. Dit initiatief is dus een mooie stap om dit te verkennen. Natuurlijk zetten we echt stap voor stap, omdat hier veel bij komt kijken en de afgelopen tijd al veel van ons gevraagd heeft.’

Expertteam
Het ROAZ, regionaal overleg van aanbieders van acute zorg, beidt dit initiatief op vrijdag 25 februari aan bij het expertteam. Dit team is door het Ministerie van VWS samengesteld en inventariseert mogelijkheden om de capaciteit voor reguliere urgente zorg in de toekomst te borgen.

Wanneer er over het vervolg meer bekend is, laten we jullie dit natuurlijk weten.

Vacatures
Contact