IGJ constateert grote verbeteringen

Het managementteam heeft met gepaste trots kennis genomen van de recente rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De IGJ bezocht onze locatie Randerode in het kader van een vervolgbezoek op 6 december 2021, een jaar na afsluiting van het verscherpt toezicht. Zij constateert dat de geboden zorg in 11 van de 12 onderzochte normen van goede zorg (grotendeels) voldoet. Het gaat om normen op het gebied van persoonsgerichte zorg, de deskundigheid van de hulpverlener en het sturen op kwaliteit en veiligheid. De inspectie heeft ervaren dat de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat en warme, liefdevolle zorg krijgt van deskundige hulpverleners. Zij constateren dat een professionele cultuur is ontstaan waarin reflecteren en elkaar aanspreken vanzelfsprekend geworden is en waarderen dat als een aanzienlijke verbetering van de zorg.

Wij zijn megatrots op onze collega’s, die dit iedere dag weer weten waar te maken, zelfs tijdens de coronapandemie en een corona-uitbraak op het moment van het inspectiebezoek. Daarmee tonen zij een enorme veerkracht en laten we met elkaar zien dat we een lerende organisatie zijn.

De IGJ vraagt nog aandacht voor het methodisch werken. Daar werken we hard aan en blijven we in leren en verbeteren. Het is een belangrijk thema dat volledig aansluit op onze visie op goede zorg : ‘Ik blijf wie ik ben’. Dat onze cliënten dat in alle aspecten bij ZGA ervaren, daar zetten wij ons met elkaar met hart en ziel voor in.

Vacatures
Contact