Medezeggenschap

Wij hechten veel waarde aan de mening en inbreng van onze medewerkers en cliënten.
Medewerkers hebben inspraak en een adviesfunctie in de vorm van de ondernemingsraad.
De cliënten hebben een stem via de cliëntenraad.

De cliëntenraad is er voor u. Uw wensen staan centraal.
Daarom is het belangrijk om te weten wat uw wensen zijn. Via ons kunt u meepraten met Zorggroep Apeldoorn en omstreken. Wij zijn volledig zelfstandig en onafhankelijk.
De cliëntenraad bestaat uit cliënten van Zorggroep Apeldoorn en omstreken, familieleden en vrijwilligers, allemaal zeer betrokken mensen.

  • Elke locatie van Zorggroep Apeldoorn en omstreken heeft een eigen cliëntenraad.
  • Overkoepelend is er een Centrale Cliëntenraad. Gezamenlijk denken wij mee met het maken en uitvoeren van het beleid.
Vacatures
Contact