Dagbesteding
Levensbestendig wonen
Ontmoetingsplek

De Vier Dorpen

De Vier Dorpen is een woonlocatie aan de Loenenseweg in Beekbergen. De locatie is speciaal voor ouderen die een zorgvraag hebben. Het ligt op een prachtige plek midden in het groen en alle winkels en andere voorzieningen liggen om de hoek. Beekbergen heeft een dorpse sfeer en buurtbewoners worden actief betrokken bij activiteiten en festiviteiten in het dorp. Een unieke woonplek dus, waar u de rust ervaart van de natuur én onderdeel bent van het dorpse leven.

Wonen en zorg zijn gescheiden op De Vier Dorpen. Dit houdt in dat u zelf een woning huurt via ouderenhuisvester Habion en de zorg apart inkoopt. U ontvangt de zorg via het ‘volledig pakket thuis’ via Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.). Binnen dit pakket valt de onderstaande zorg:

  • Verpleging en verzorging
  • Welzijn en begeleiding
  • Eten en drinken
  • Huishoudelijke hulp

ZGA e.o. vindt het belangrijk dat u als bewoner hierin de regie heeft. Dat u en uw naasten kunnen blijven doen wat u al zelf of samen deed. Zo kunt u levensbestendig wonen met ondersteuning van uw naasten en onze zorgmedewerkers.

Bij De Vier Dorpen voelt het alsof ik elke dag jarig ben

bewoner

Over de locatie

De grond waarop De Vier Dorpen is gebouwd, is geschonken door mejuffrouw J.H.C. Ooster. Bij de verkoop van de grond aan de gemeente bepaalde ze dat de helft van deze grond bestemd was voor de bouw van een bejaardencentrum. Toen begin jaren ‘70 De Vier Dorpen hier startte als bejaardentehuis, was dat dan ook geheel aan haar te danken.

De Vier Dorpen bestaat uit twee delen. Er is een hoofdgebouw met 51 zelfstandige appartementen en daaromheen liggen nog 31 losse appartementen. In het hoofdgebouw is een ontmoetingsruimte aanwezig. Hier kunt u 7 dagen per week gezamenlijke activiteiten doen of gewoon gezellig een kopje koffie drinken met uw medebewoners.

Beschikbaarheid

Bent u benieuwd of er nog een woning beschikbaar is? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met het Zorgservicebureau. Zij helpen u graag.

Over Volledig Pakket Thuis

Wat is ‘volledig pakket thuis’?

Het ‘volledig pakket thuis’ (vpt) is een ‘pakket zorg’ voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Het vpt is een leveringsvorm: de manier waarop u de zorg ontvangt. Bij De Vier Dorpen huurt u een appartement van Habion en levert Zorggroep Apeldoorn en omstreken het volledige pakket zorg.

Welke zorg valt onder vpt?

Binnen het pakket zit in ieder geval de onderstaande zorg:

•             Verpleging en verzorging

•             Welzijn en begeleiding

•             Eten en drinken

•             Huishoudelijke hulp

In uw zorgprofiel staat vastgelegd op welke zorg u recht heeft. Uw eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) stemt met u en uw naaste af welke wensen en behoeftes u heeft. Dit leggen we vast in het persoonlijke zorgleefplan. Deze gesprekken vinden plaats vanaf juli tijdens het zorgleefplanoverleg.

Welke zorg valt niet onder vpt?

Wanneer uw veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden op De Vier Dorpen of wanneer uw zorgvraag uw indicatiemogelijkheden overstijgt, is dat reden voor overleg om mogelijk elders te wonen.

Hoe is de medische zorg geregeld bij vpt?

De huisarts blijft verantwoordelijk voor uw medische zorg. Buiten kantooruren is dit de huisartsenpost. Basis medische zorg zoals de huisarts, medicijnen, tandheelkundige zorg en basis paramedische zorg vallen onder uw eigen zorgverzekering. Dit wordt dan ook vanuit daar bekostigd. Dit geldt ook voor voorzieningen zoals incontinentiemateriaal, elastische kousen en orthopedische schoenen. De inhoud van het door u gekozen verzekeringspakket bepaalt of dit gedeeltelijk of geheel wordt vergoed.

Wanneer u en uw naasten niet in staat zijn medicatie zelf te regelen met de apotheek, dan kan het zorgteam ondersteunen.

Is er altijd iemand aanwezig die zorg kan geven?

Ja. Er is 24-uurszorg op De Vier Dorpen. Dit betekent dat er altijd zorgpersoneel aanwezig of bereikbaar is.

Is er zorgalarmering aanwezig?

Ja. Er is alarmering voor onplanbare noodzakelijke zorg wanneer er bijvoorbeeld calamiteiten zijn of wanneer u valt. Dit gaat via hetzelfde systeem als waar u nu gebruik van maakt op EuroParcs.

Hoe is de maaltijdvoorziening geregeld?

ZGA e.o. is verantwoordelijk voor de noodzakelijke maaltijden. Hieronder vallen de broodmaaltijden en de warme maaltijd in de middag. De warme maaltijd tussen de middag kunt u, wanneer u dat wilt, nuttigen in ontmoetingsruimte De Deel. Hier kunt u dan samen met uw medebewoners gezellig eten. De broodmaaltijd eet u in principe op uw kamer. Natuurlijk bent u vrij om plaats te nemen in De Deel.

Via een bestelsysteem kunt u straks boodschappen doen. ZGA e.o. is verantwoordelijk voor de noodzakelijke boodschappen. Niet-noodzakelijke boodschappen zoals alcohol, chips of andere snacks zijn op uw eigen kosten. Het eten wordt bij uw appartement afgeleverd. Hoe dit precies in zijn werk gaat, laten wij u nog weten.

Wanneer u hulp nodig heeft bij het bestellen van uw maaltijden of bij het eten zelf, dan helpen wij u daar natuurlijk graag mee.

Zijn de activiteiten in ontmoetingsplek gratis voor bewoners?

Wanneer u zorg krijgt via vpt zijn de activiteiten in De Deel gratis. Voor de verhuizing gaan we samen in gesprek en kunnen we met elkaar bepalen in hoeverre u deelneemt aan activiteiten.

Bewoners van de appartementen en/of aanleunwoningen die geen vpt hebben, kunnen tegen betaling meedoen aan de activiteiten.

Worden er ook uitjes of extra activiteiten georganiseerd die buiten de ontmoetingsruimte plaatsvinden?

Ja. Er zijn ook uitstapjes die niet in De Deel plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een barbecue in de zomer of een dagje weg. Dit valt niet onder vpt. Wilt u mee? Dan kunt u zich vooraf aanmelden. U betaalt dan wel voor deelname.

Hoe is de schoonmaak georganiseerd?

Schoonmaak valt onder uw vpt. Op basis van een schoonmaakprogramma maken we hierover persoonlijke afspraken met u. Wel bent u zelf verantwoordelijk dat u de juiste schoonmaakartikelen in huis heeft. U ontvangt hiervoor een handige checklist met de benodigde artikelen.

Mijn partner heeft geen zorgvraag, kan ik toch wonen in De Vier Dorpen?

Zeker, u bent van harte welkom in De Vier Dorpen. U mag samen met uw partner een appartement betreden. Er is minstens één inwonende nodig met een zorgvraag om in De Vier Dorpen te kunnen wonen.

Kan mijn partner zonder zorgvraag meedoen met de wasverzorging?

Het wassen van bed- en badgoed valt in het zorgpakket van de partner met indicatie. De inwonende partner zonder indicatie betaalt hier niet extra voor.

Kan ik in De Vier Dorpen blijven wonen als mijn zorg toeneemt?

U kunt in De Vier Dorpen blijven wonen, ook als de zorg toeneemt. Wanneer dit het geval is, gaan wij met u in overleg om te kijken wat er nodig is. Er zijn situaties waarin ZGA e.o. niet in staat is veilige zorg te verlenen, bijvoorbeeld als er sprake is van dementie met dwaalgedrag. Ook dan gaan we in gesprek om te kijken wat mogelijk een oplossing elders, binnen of buiten ZGA e.o. zou kunnen zijn.

Hoe hoog is de eigen bijdrage wanneer ik in De Vier Dorpen woon?

Wanneer u in De Vier Dorpen woont, betaalt u een lage eigen bijdrage. Dit omdat u uw eigen huur betaalt. Deze lage eigen bijdrage blijft gedurende de hele periode dat het appartement gehuurd wordt. Het CAK bepaalt voor iedere bewoner individueel hoe hoog deze lage eigen bijdrage is. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

ZGA e.o. heeft ter compensatie van te maken verhuiskosten, al vast 4 maanden voor verhuizing, een lage eigen bijdrage aangevraagd. Het CAK is niet snel met de verwerking daarvan maar met terugwerkende kracht is deze lage eigen bijdrage wel van toepassing op deze 4 maanden.

De Vier Dorpen
Loenenseweg 39
7361 GB Beekbergen
De Vier Dorpen Beekbergen

'Wonen in De Vier Dorpen komt het meest dichtbij mijn oude woonsituatie'

Meer over Mevrouw Van der Laan