Kerkdiensten, vieringen en groepsbijeenkomsten

Op Randerode worden elke zondagmorgen kerkdiensten gehouden vanuit een oecumenische benadering. Naast de eigen geestelijk verzorgers gaan in de zondagse vieringen ook gastvoorgangers van buiten voor. De diensten beginnen om 10.30.

Op de andere locaties zijn door de week met enige regelmaat kleinere oecumenische vieringen, gericht op de specifieke doelgroep.

In de kerkdiensten en vieringen proberen we een laagdrempelige sfeer te scheppen, rekening houdend met de mogelijkheden van de aanwezige bewoners.

Groepsbijeenkomsten

Naast de oecumenische vieringen zijn er op de verschillende locaties ook themabijeenkomsten die passen bij verschillende levensbeschouwingen.  Deze bijeenkomsten zijn gericht op cliënten met verschillende levensbeschouwingen en dragen bij aan het gevoel van verbinding op de afdeling.

Vacatures
Contact