Zijn de meerkosten die ik maak aftrekbaar van de inkomstenbelasting?

Als u bij ons verblijft, kan het zijn dat u meer kosten maakt voor het levensonderhoud, dan u zou doen als u nog zelfstandig zou wonen. U kunt hierbij denken aan de kosten voor de eigen bijdrage WLZ of privé-kosten. Deze meerkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Als u bij ons verblijft, kan het zijn dat u meer kosten maakt voor het levensonderhoud, dan u zou doen als u nog zelfstandig zou wonen. U kunt hierbij denken aan de kosten voor de eigen bijdrage WLZ of privé-kosten. Deze meerkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Vacatures
Contact