Welke zorg valt onder vpt?

Binnen het pakket zit in ieder geval de onderstaande zorg:

•             Verpleging en verzorging

•             Welzijn en begeleiding

•             Eten en drinken

•             Huishoudelijke hulp

In uw zorgprofiel staat vastgelegd op welke zorg u recht heeft. Uw eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) stemt met u en uw naaste af welke wensen en behoeftes u heeft. Dit leggen we vast in het persoonlijke zorgleefplan. Deze gesprekken vinden plaats vanaf juli tijdens het zorgleefplanoverleg.

Binnen het pakket zit in ieder geval de onderstaande zorg:

•             Verpleging en verzorging

•             Welzijn en begeleiding

•             Eten en drinken

•             Huishoudelijke hulp

In uw zorgprofiel staat vastgelegd op welke zorg u recht heeft. Uw eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) stemt met u en uw naaste af welke wensen en behoeftes u heeft. Dit leggen we vast in het persoonlijke zorgleefplan. Deze gesprekken vinden plaats vanaf juli tijdens het zorgleefplanoverleg.

Vacatures
Contact