Wat staat er in mijn zorgleefplan?

In uw zorgleefplan (ZLP) staan de doelen en acties op het gebied van uw behandeling en begeleiding. Dit individuele plan komt tot stand door nauw overleg met u en/of uw vertegenwoordiger, zorg- en dienstverlener(s) en is leidend voor de dagelijkse zorg en ondersteuning. Het kernteam, bestaande uit een arts, psycholoog en de afdelingscoördinator is verantwoordelijk voor het zorgleefplan en zij dragen zorg voor voortdurende evaluatie en, indien noodzakelijk, bijstelling van de afspraken.

In uw zorgleefplan (ZLP) staan de doelen en acties op het gebied van uw behandeling en begeleiding. Dit individuele plan komt tot stand door nauw overleg met u en/of uw vertegenwoordiger, zorg- en dienstverlener(s) en is leidend voor de dagelijkse zorg en ondersteuning. Het kernteam, bestaande uit een arts, psycholoog en de afdelingscoördinator is verantwoordelijk voor het zorgleefplan en zij dragen zorg voor voortdurende evaluatie en, indien noodzakelijk, bijstelling van de afspraken.

Vacatures
Contact