Zijn de activiteiten in ontmoetingsplek gratis voor bewoners?

Wanneer u zorg krijgt via vpt zijn de activiteiten in De Deel gratis. Voor de verhuizing gaan we samen in gesprek en kunnen we met elkaar bepalen in hoeverre u deelneemt aan activiteiten.

Bewoners van de appartementen en/of aanleunwoningen die geen vpt hebben, kunnen tegen betaling meedoen aan de activiteiten.

Wanneer u zorg krijgt via vpt zijn de activiteiten in De Deel gratis. Voor de verhuizing gaan we samen in gesprek en kunnen we met elkaar bepalen in hoeverre u deelneemt aan activiteiten.

Bewoners van de appartementen en/of aanleunwoningen die geen vpt hebben, kunnen tegen betaling meedoen aan de activiteiten.

Vacatures
Contact