Somatiek

Soms is het door een lichamelijke ziekte of een handicap niet (meer) mogelijk om zelfstandig te leven. Op een somatische afdeling in een verzorgingstehuis wonen cliënten die niet meer thuis kunnen wonen en 24 uur per dag zorg of begeleiding nodig hebben, in kleine groepen bij elkaar. We bieden een warm en sfeervol thuis, gezelligheid, veiligheid, een nuttige tijdbesteding en stimuleren het onderhouden van sociale contacten. We proberen het leven zo normaal mogelijk te laten doorgaan.

We vinden het belangrijk om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen en/of zoveel mogelijk in stand te houden. We laten cliënten zelf doen wat nog kan en we helpen, adviseren en ondersteunen waar dat nodig is. Cliënten mogen meedenken en medebepalen hoe zij hun leven met hun ziekte, handicap of ouderdom willen invullen en inrichten, binnen de mogelijkheden van hun nieuwe woonsituatie.

Vacatures
Contact