Revalidatie

Op onze revalidatie-afdelingen is alles erop gericht dat u zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze weer zo veel mogelijk zelfstandig kunt doen. Daarbij doen onze zorgmedewerkers en behandelaars waar het kan en zoveel mogelijk ‘de handen op de rug’. Wat u zelf kunt doen, laten wij u zelf doen. Stapje voor stapje breiden we dat wat u kan met nieuwe taken uit. Zo werken we intensief aan uw persoonlijke revalidatiedoelen. Herstel vraagt een afwisseling van inspannende, uitdagende therapieën en bezigheden met voldoende rust tussendoor.

Tijdens uw revalidatie is er een belangrijke rol voor de mensen om u heen: uw familie, vrienden en kennissen. De mensen met wie u omging voor uw opname kunnen er voor u zijn als u naar huis terugkeert. Wij begeleiden hen waar nodig om u bij te staan als u weer thuis komt wonen, al dan niet met ondersteuning vanuit thuiszorg of dagopvang.

Vacatures
Contact