Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke afwijking of beschadiging van de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Er bestaan twee vormen van NAH: traumatisch, als gevolg van een gebeurtenis buiten het lichaam, zoals een val of een ongeval, en niet-traumatische, als gevolg van een proces in het lichaam, zoals een beroerte, een ziekte of een operatie.

Niet-aangeboren hersenletsel leidt altijd tot een breuk in de levenslijn: de tijd vóór het hersenletsel en de tijd na het hersenletsel. Ook voor naasten bestaat deze lijn. Bewegen, communiceren, cognitieve en sociale vaardigheden, kunnen allemaal aangetast worden door het hersenletsel. De tijd waarin deze vaardigheden vanzelfsprekend waren, vóór het hersenletsel, komt voor betrokkenen bijna nooit meer terug. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel leggen vaak een lange revalidatieweg af om stap voor stap deze vaardigheden deels terug te winnen of om een nieuwe plek in de maatschappij te vinden. Naasten kunnen hierin een belangrijke rol spelen in de vorm van begeleiding, ondersteuning en begrip.

Vacatures
Contact