Dementie

Dementie begint vaak met geheugenstoornissen, zoals vergeetachtigheid. Geleidelijk komen daar moeite met het uitvoeren van dagelijkse vaardigheden zoals aankleden of koken, moeite met spreken of weinig tot geen besef van tijd bij. Ook kan het karakter veranderen, treden stemmingswisselingen op en zijn er gevoelens als angst en verdriet. We spreken van dementie als deze problemen bij elkaar en in zo’n mate voorkomen dat ze het functioneren in het dagelijks leven belemmeren. Er volgt dan een noodgedwongen verhuizing naar de psychogeriatrisch(pg)-afdeling van een verpleeghuis.

Op een pg-afdeling wonen cliënten met verschillende vormen van dementie in kleine groepen in een wooneenheid bij elkaar. Wij bieden belevingsgerichte zorg, waarbij we zoveel en zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt. We tonen begrip voor emoties, we helpen bij herbeleving, we bieden houvast door een herkenbaar dagritme. Wij proberen samen de dagen zo zinvol mogelijk in te vullen, zoals iemand dat thuis ook zou doen. Alles is erop gericht een veilige haven en geborgenheid te bieden in een onduidelijke en onzekere wereld.

Vacatures
Contact