Ergotherapie

Vindt u het lastig met volle kopjes naar de woonkamer te lopen? Lukt het niet meer goed om de activiteiten op de dag goed in te delen? Of is de zorg voor uw partner soms te zwaar voor u? Onze ergotherapeuten helpen u graag!

Een ergotherapeut begeleidt u bij de dagelijkse handelingen die voor u van belang zijn maar momenteel moeizaam gaan. U leert bijvoorbeeld hoe u zichzelf weer kunt aankleden of een andere houding aan te nemen.

De ergotherapeut past de behandeling aan op uw situatie. In het eerste consult gaan we in op uw gezondheid, hulpvragen, verwachtingen en wensen. Vervolgens kiest u samen met uw ergotherapeut aan welke hulpvragen u gaat werken. Het is hierbij natuurlijk van belang dat de behandeldoelen realistisch en haalbaar zijn.

Een afspraak maken?
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks tussen 8.30 uur en 12.00 uur
bellen met onze planners via telefoonnummer 055 – 506 61 41. U kunt ook een mail sturen
naar: plannerspmd@zgapeldoorn.nl.


Vacatures
Contact