Ergotherapie

Vindt u het lastig met volle kopjes naar de woonkamer te lopen? Lukt het niet meer goed om de activiteiten op de dag goed in te delen? Of is de zorg voor uw partner soms te zwaar voor u? Onze ergotherapeuten van Therapie voor Thuis helpen u graag!

Een ergotherapeut begeleidt u bij de dagelijkse handelingen die voor u van belang zijn maar momenteel moeizaam gaan. U leert bijvoorbeeld hoe u zichzelf weer kunt aankleden of een andere houding aan te nemen.
Ook krijgt u advies over aanpassingen in uw woning. Deze adviezen maken lastige handelingen vaak weer gemakkelijker uitvoerbaar.

De ergotherapeut past de behandeling aan op uw situatie.
In het eerste consult gaan we in op uw gezondheid, hulpvragen, verwachtingen en wensen.
Vervolgens kiest u samen met uw ergotherapeut aan welke hulpvragen u gaat werken. Het is hierbij natuurlijk van belang dat de behandeldoelen realistisch en haalbaar zijn.

Bij u thuis
Wij verzorgen ergotherapie bij u thuis, omdat dit de plek is waar u de ondersteuning nodig heeft.
Bij u thuis kunnen we de voor u belangrijke, maar moeizame handelingen goed in kaart brengen en samen kijken naar een oplossing.
Mocht een behandeling op één van onze locaties wenselijk zijn, dan kan dat natuurlijk ook.

Vacatures
Contact