Dagbesteding

Uw welzijn is voor ons belangrijk

Onder dagbesteding verstaan we dagactiviteiten die als gestructureerde ondersteuning wordt aangeboden aan kwetsbare doelgroepen. Deze vorm van dagbesteding wordt aangeboden door een professional.
Het heeft bijvoorbeeld als doel:

  • Ritme en structuur bieden in de dag/week
  • Het bieden van een zinvolle invulling van de dag
  • Onderhouden van zelfregie en anderen ontmoeten
  • Ondersteuning bieden op maatschappelijk gebied
  • Het ontwikkelen van vaardigheden of een nieuwe hobby aanleren
  • Indien nodig verlichting bieden aan de mantelzorger

Wat is er te doen?

Er zijn verschillende activiteiten mogelijk. In overleg met de bezoekers bekijken we aan welke activiteiten u deel zou kunnen nemen.
Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Schilderen, houtbewerken en handwerken
  • Denksport, geheugentraining, taal- en vertelgroepen, multimedia en het dagelijks bespreken van het nieuws
  • Wandelen, sportieve spellen en gymnastiek
  • Koken, bakken en tuinieren

Voor wie?
Voor ieder die behoefte heeft aan gestructureerde ondersteuning. Bijvoorbeeld mensen die door het ouder worden het moeilijk vinden om structuur in hun dag/week aan te brengen. Ook doordat mobiliteit en het geheugen het soms af laten weten. U kunt zonder indicatie gebruik maken van deze vorm van dagbesteding.

 

Ondersteuningsgebieden

Zelfstandigheid
Wanneer uw zelfstandigheid afneemt, is dat erg ingrijpend. Hoe kunt u uw leven aanpassen op deze nieuwe situatie? Training en behandeling kunnen hier een onderdeel van zijn.

Gelijkgestemden ontmoeten
Met iemand praten die hetzelfde meemaakt als u, is erg prettig. Hoe gaan anderen om met bepaalde situaties? Wat zijn ervaringen van hen?

Van betekenis zijn
Wat zijn uw talenten en hoe kunt u deze inzetten om uzelf en anderen gelukkig te maken?

Sociale contacten
Door het structureel bezoeken van de dagactiviteiten voorkomen we eenzaamheid. Het samen optrekken geeft dat u op sociaal gebied niets tekort komt.

Ondersteuning naasten
Heeft u naasten die voor u zorgen? Waar lopen ze tegenaan en waar kunnen wij helpen?

Wij bieden dagactiviteiten voor

Parkinson

Revalidatie & Chronisch Lichamelijke Aandoeningen

Dementie

Dementie op jonge leeftijd (DemenTalent)

Locaties dagactiviteiten

Prins Willem Alexanderlaan

Prins Willem Alexanderlaan

Afasiecentrum (PWA Laan)

Afasiecentrum (PWA Laan)

De Barnte (De Hofstede)

De Barnte (De Hofstede)

Prinsenbeek (Casa Bonita)

Prinsenbeek (Casa Bonita)

De Botter (De Viermaster)

De Botter (De Viermaster)

Radio Kootwijk

Radio Kootwijk

Vacatures
Contact