Dagbehandeling

Dagbehandeling

U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Of wanneer een opname nodig is, zo snel mogelijk veilig naar huis terug keren. Daar helpen wij u graag bij met onze activiteiten- en behandelprogramma’s.

Door training en deelname aan activiteiten en/of behandeling werkt u aan het verbeteren of handhaven van uw geestelijke en/of lichamelijke conditie. Dit activerende programma gaat u helpen om u fitter te voelen en uw zelfstandigheid te behouden.
Intensieve training en behandeling worden afgewisseld met activiteiten die ook ontspanning bieden.
Uw partner of uw mantelzorger wordt (waar mogelijk) hier actief bij betrokken, zodat u ook thuis ondersteund kunt worden in het bereiken van de doelen.

Aan de slag

U gaat samen met uw verantwoordelijke begeleider aan de slag om een passend programma samen te stellen. Uw wensen en behoeften zijn hierbij leidend. Het programma is divers en wordt door enthousiaste medewerkers/vakspecialisten begeleid. Het gaat om activiteiten op het gebied van bewegen en creativiteit én het leren van praktische en cognitieve vaardigheden.
Als u een behandelindicatie heeft wordt het programma gecombineerd met therapie. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, psycholoog, maatschappelijk werk en/of diëtiek.

Vacatures
Contact