Geestelijke verzorging

Bij de geestelijke verzorging kunt u terecht met vragen rondom zingeving, levensvragen en ethiek. Wij zijn er voor bewoners, familieleden en medewerkers.

Wat kunt u verwachten van de geestelijk verzorger?

Als je wordt getroffen door afnemende gezondheid kan opname in een instelling noodzakelijk zijn. Dat is een ingrijpende gebeurtenis. Dan sta je voor de opgave je gedachten, ervaringen en gevoelens een plek te geven in je levensverhaal. Soms komen er gedurende het verblijf ook vragen boven over het leven zoals je dat hebt geleefd.  De geestelijk verzorger heeft aandacht voor al deze vragen.

Wat is mij overkomen? Hoe nu verder? Wat of wie is nu belangrijk voor mij? Wie ben ik nu nog?

Ritueel

Het kan helpen om samen met de geestelijk verzorger de tijd te nemen om stil te staan bij deze vragen. We kunnen samen zoeken naar een vorm die bij u past. Soms kan dat door middel van een gesprek en soms ook met een ritueel. Daarnaast worden er groepsbijeenkomsten en vieringen gehouden.

Ook bij ingrijpende (ethische) beslissingen kan de geestelijk verzorger met u meedenken, bijvoorbeeld bij beslissingen rondom het levenseinde. Uitgangspunt is daarbij dat wat voor u belangrijk is in deze fase van uw leven.

Geestelijke zorg kan steun bieden bij datgene wat u of uw naaste is overkomen. Mensen die ervaring hebben met geestelijke zorg geven aan dat ze voelen dat ze meer innerlijke rust ervaren doordat hun verhaal gehoord is.
Geestelijke verzorging is beschikbaar voor iedereen; wij sluiten aan bij uw eigen levensbeschouwelijke achtergrond.
Ook zijn wij beschikbaar voor mensen in de thuissituatie via het Centrum voor Levensvragen.

Hoe bereikt u de geestelijk verzorgers?

U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar geestelijkeverzorging@zgapeldoorn.nl

Kwaliteitsregister en beroepsvereniging

De geestelijk verzorgers zijn aangesloten bij de beroepsvereniging: de VGVZ. Op de website van de VGVZ kunt u meer algemene informatie vinden. Zij zijn tevens ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging, een waarborg voor hun vakbekwaamheid.

Vacatures
Contact