Ergotherapie

Lichamelijke verzorging, koken en eten, huishoudelijke taken, beweging, sport of hobby’s, reizen, met de kleinkinderen spelen; het zijn handelingen en activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Vanzelfsprekendheden die een gevoel van vrijheid, zelfredzaamheid en ontspanning geven.

Als deze handelingen na een ziekte, beroerte of ongeval moeite gaan kosten of helemaal niet meer lukken, lijkt het leven betekenis of glans te verliezen. Een ergotherapeut helpt u, thuis of in een verpleeghuis, stapje voor stapje, met oefeningen, hulpmiddelen, aanpassingen en voorlichting om waar mogelijk weer zelfstandig te functioneren. We gaan samen met u aan het werk om uw doelen te behalen. Vaak kan er meer dan u aanvankelijk dacht.

Wilt u hulp bij uw dagelijkse handelingen, omdat u merkt dat deze gewone handelingen niet meer zo gewoon zijn? Vindt u het lastig met volle kopjes naar de woonkamer te lopen? Lukt het niet meer goed om de activiteiten op de dag goed in te delen? Is de zorg voor uw partner soms te zwaar voor u? Onze ergotherapeuten helpen u graag op één van onze locaties.

Behandeling op maat
De ergotherapeut past de behandeling aan op uw situatie. In het eerste consult wordt eerst ingegaan op uw gezondheid, uw hulpvragen, verwachtingen en wensen.
Vervolgens kiest u samen met uw ergotherapeut aan welke hulpvragen u gaat werken. Het is hierbij natuurlijk van belang dat de behandeldoelen realistisch en haalbaar zijn.
De ergotherapeut kan waar nodig en met uw instemming binnen ons team of daarbuiten verwijzen naar of overleggen met andere zorgverleners zodat u de behandeling ontvangt die u nodig heeft.

Hoe kunnen onze ergotherapeuten u helpen?
De ergotherapeut begeleidt u bij de dagelijkse handelingen die voor u van belang zijn, maar momenteel moeizaam gaan. Samen met u wordt bekeken hoe u deze handelingen kunt verbeteren en naar tevredenheid kunt blijven uitvoeren.
U leert bijvoorbeeld een andere houding aan te nemen tijdens het schrijven, of hoe u zichzelf weer kunt aankleden. U krijgt tips om het werken op de werkvloer vol te kunnen houden. Of u krijgt advies over aanpassingen in uw woning. Deze adviezen maken lastige handelingen vaak weer gemakkelijker uitvoerbaar. Daarnaast ondersteunen wij ook uw mantelzorger(s) met advies.

Een afspraak maken?
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks tussen 8.30 uur en 12.00 uur
bellen met onze planners via telefoonnummer 088-1452028. U kunt ook een mail sturen
naar: plannerspmd@zgapeldoorn.nl.


Veelgestelde vragen

Vacatures
Contact