Eerst Verantwoordelijke Zorg (EVV)

De EVV, Eerst Verantwoordelijke Verzorgende, is de spil van iedereen die bij uw zorg en welzijn betrokken is. De EVV werkt nauw samen met alle professionals die voor u klaar staan en kent de vrijwilligers op de afdeling.

Door een scherp oog en een luisterend oor weet de EVV wat er nodig is dat u zich prettig en thuis voelt bij ons. Veranderen uw omstandigheden, uw lichamelijke conditie of hoe zich voelt, dan speelt de EVV daar adequaat op in door medewerkers, familie, vrijwilligers of mantelzorgers in te schakelen voor ondersteuning, hulp, extra zorg of extra aandacht. Dat gebeurt in samenspraak met de zorgprofessionals uit het team en in samenspraak met u. U bent altijd betrokken. De EVV is het centrale aanspreekpunt voor u, uw familie en uw verzorgers en onderhoudt actief contact.

Vacatures
Contact